Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-10-05

Posiedzenie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu

Posiedzenie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu odbyło się w dniu 4 października 2017 r. w Gdańsku w Hotelu Dal. Rozpoczęto od zatwierdzenia programu obrad w którym umieszczono następujące punkty:

Kontrola Krajowej Komisji Rewizyjnej Wstępna analiza porównawcza

- uchwała KZD ws. rozwoju przemysłu w Polsce

- Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

- uchwała Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu do SOR-u

- podsumowanie

Ocena pracy Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu w bieżącej kadencji

- sprawozdanie na KZD w 2018 r.

- propozycje projektów dokumentów na KZD

- funkcjonowanie Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu w kolejnej kadencji

Wolne wnioski

Przewodniczący Zespołu – Bogdan Szozda poinformował członków Zespołu, iż otrzymał pismo od przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej informujące, że KKR podjęła uchwałę o powołaniu zespołu do kontroli kosztów działalności i efektywności Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu. Kontrola ma być rozpoczęta w dniu 18 października a zespół kontrolujący KKR liczy 7 osób jak wynika z pisma.

Informacja ta wywołała duże zdziwienie członków Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu, ponieważ po pierwsze kontrola ma dotyczyć kontroli kosztów a Zespół nie dysponuje w ogóle budżetem, czyli nie ma kosztów. Posiedzenia zazwyczaj odbywają się w Warszawie w jeden dzień a uczestnicy przyjeżdżają na koszt swoich organizacji. Czasem posiedzenia są w miejscach i w czasie gdy obraduje Komisja Krajowa a jedynie dwa razy odbyły się obrady dwudniowe w innych miejscach, lecz tez na koszt macierzystych organizacji. Najbardziej zadziwił skład siedmioosobowy kontrolujących, ponieważ sam kontrolowany Zespół KK ds. Rozwoju Przemysłu liczy niewiele więcej osób, bo dziewięć. Co do drugiego zalecenia kontroli czyli efektywności działania, uczestnicy wymienili przewodniczącemu wiele inicjatyw i działań, które podjęto w czasie kadencji. Reasumując kontrola KKR wywołała duże zdziwienie ale uznano, że kontrola się po prostu odbędzie, przewodniczący odpowie na pytania, przekaże dokumenty, których nie jest dużo, bo są to tylko protokoły z posiedzeń, listy obecności, pisma jakie Zespół wystosował i otrzymał i tyle.

W drugim punkcie obrad omówiono jakie aspekty podnoszone przez Zespół a zawarte w uchwale KZD, zostały uwzględnione w rządowej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Do tej strategii Zespół również swego czasu odniósł się w uchwale. Ustalono w tym punkcie, że każdy członek Zespołu, który opracowywał swój obszar do uchwały KZD ws. rozwoju przemysłu, opracuje materiał w którym przedstawi, co zostało w strategii uwzględnione z jego obszaru a co nie. Przypomnę, że moim obszarem był dialog społeczny oparty na zawieraniu porozumień branżowych. Przedstawiłem tam szereg postulatów, które winny być spełnione, aby reaktywować w naszym kraju taki dialog i już teraz mogę stwierdzić, że w strategii rządowej nic z tych postulatów nie uwzględniono.

W następnym punkcie ze względu na mijającą kadencję i zbliżający się koniec pracy Zespołu dyskutowano o przygotowaniu sprawozdania Zespołu, które jak stwierdzono należ złożyć na ostatnim posiedzeniu KK. Członkowie Zespołu uznali również, że po korekcie poprzedniej uchwały przygotowanej na KZD, przygotujemy podobny projekt dokumentu na wyborcze KZD.

Zespołu KK ds. Rozwoju Przemysłu został powołany na obecną kadencję i przewodniczący zapytał czy będziemy wnioskować do KK o powołanie Zespołu na następną kadencję. Stwierdzono, że jest to jeden z dwóch zespołów powołanych przez KK i raczej warto utrzymać jego działania, ponieważ temat rozwoju przemysłu jest nadal aktualny i niezmiernie ważny.

W wolnych wnioskach ustalono terminy następnych posiedzeń: 13.11; 06.12.

 

Mirosław Miara