Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-10-07

Prawo do bycia offline - rozmowa z Barbarą Surdykowską