Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-04-12

Protest w GAZ-SYSTEM S.A. dalej trwa

1 kwietnia 2021 roku Związki Zawodowe w Operatorze Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. poinformowały Pracodawcę o przystąpieniu do akcji protestacyjnej. Są to: Komisja Zakładowa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, NSZZ „PRZESYŁ” oraz Związek Zawodowy Pracowników Operatora Przesyłu Gazu, Budowy i Eksploatacji Gazociągów. Decyzja została podjęta jednogłośnie. Pracodawca w ostatnim czasie podjął szereg działań, które osłabiły i wciąż osłabiają pozycję swoich Pracowników.

Dialog Pracodawcy z Partnerem Społecznym, który toczy się w naszej Spółce, znajduje się w kryzysie. Sprawy zgłaszane przez Związki Zawodowe jako kluczowe, są bagatelizowane. Cierpią na tym Pracownicy, ponieważ od ponad dwóch lat nie było w Spółce podwyżek wynagrodzeń. Biorąc pod uwagę wysoką inflację, spowodowaną pandemią koronawirusa oraz brak reakcji Pracodawcy na tą sytuację, następuje spadek wartości nabywczej wynagrodzeń.

Na początku roku Partner Społeczny przeprowadził w Spółce anonimowe badanie, które wykazało, że u 90% załogi odnotowano spadek wynagrodzeń, porównując ze sobą lata 2019 i 2020. Podwyżki cen oraz zobowiązania finansowe, jakie posiadają nasi Pracownicy powodują, że trzeba wydawać coraz więcej pieniędzy. Biorąc pod uwagę brak podwyżek oraz realne obniżenie zarobków w roku 2020, sytuacja Pracowników Spółki z dnia nadzień jest coraz trudniejsza.

Obecnie akcja protestacyjna polega na wywieszaniu plakatów w różnych miejscach w Spółce oraz gazo-porcie im. Śp. Lecha Kaczyńskiego są to biura, auta, pulpity komputerów, etc. Partner Społeczny nie wyklucza dalszych działań protestacyjnych, jeśli spotka się z kolejnymi odmowami współpracy Pracodawcy z przedstawicielami załogi, w kluczowych sprawach naszych Pracowników.

Protest jest zgodny z ustawą o związkach zawodowych i innymi przepisami prawa oraz nie wpływa negatywnie na organizację pracy. Rolą Związków Zawodowych jest wyrażanie sprzeciwu naszych Pracowników wobec braku dialogu oraz braku działań, które mogłyby pomóc Pracownikom w tej trudnej sytuacji.