Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-04-28

Protest w GAZ-SYSTEM S.A. ZAKOŃCZONY

Pragniemy podziękować wszystkim Członkom NSZZ „Solidarność” którzy zaangażowali się w akcję plakatową która jak widać przyniosła efekty.

Niestety w akcje zaangażowała się tylko nasza Organizacja co było widoczne we wszystkich Oddziałach, Polskim LNG, Centrali oraz wszystkich Terenowych Jednostkach Eksploatacji wraz z Tłoczniami.

Akcję wsparły poszczególne Zarządy Regionu NSZZ „Solidarność”, Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemii NSZZ „Solidarność”, Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność” oraz Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie negocjacyjne odbyło się w formie wideokonferencji 26 kwietnia 2021 r.  i zakończyło się podpisaniem porozumienia.

Z poważaniem

Piotr Łusiewicz

Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność"

w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A