Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2022-02-16

Przyszłość branży papierniczej oczami związkowców i pracodawców

W dniu 15 lutego 2022 r. odbyła się konferencja online na której podsumowano międzynarodowy projekt Turn the Page, w którym aktywnie uczestniczyli związkowcy z papierniczej „Solidarności”.

Głównym celem współfinansowanego ze środków UE projektu było opracowanie ogólnej strategii dla sektora celulozowo-papierniczego w Europie, aby przyciągnąć i utrzymać w nim młodych ludzi, a także wzmocnić wizerunek branży i poprawić jej postrzeganie przez społeczeństwo. Za realizacje projektu odpowiadała Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego wraz Europejskim Związkiem Pracowników Przemysłowych IndustriAll. Natomiast wśród partnerów z 5 państw UE: Belgii, Finlandii Niemiec, Włoch i Polski znalazł się Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”, reprezentowany przez Krajową Sekcję Pracowników Przemysłu Papierniczego. Z rezultatami projektu można zapoznać się na specjalnie dedykowanej mu stronie (także w polskiej wersji językowej) gdzie znalazły się także nagranewywiady z młodymi pracownikami sektora papierniczego z krajów objętych projektem.

Europejski przemysł celulozowo-papierniczy jest sektorem ekologicznym, wysoce innowacyjnym i w coraz większym stopniu wykorzystującym technologie cyfrowe. Dostarcza on w ten sposób rozwiązania i technologie nowej generacji. Wiedza na ich temat nie jest jednak dostatecznie rozpowszechniona, podobnie jak informacje na temat obiecujących możliwości kariery oferowanych przez sektor. Projekt „Turn the Page” ma na celu wypełnienie tej luki poprzez dostarczenie narzędzi komunikacyjnych i łatwo dostępnych informacji o branży, miejscach pracy i możliwościach kształcenia. Jest on skierowany do młodych ludzi na wszystkich poziomach edukacji i umożliwia pierwsze spotkania / doświadczenia z branżą. Z punktu widzenia zainteresowanych stron projekt ułatwia gromadzenie i wymianę przykładów najlepszych praktyk zarówno w zakresie rekrutacji, jak i zatrudniania młodych pracowników.

- Projekt Turn the Page pokazał z jakimi problemami rekrutacyjnymi boryka się branża papiernicza w wielu krajach. Może jeszcze nie w Polsce, ale i my musimy wszyscy, zarówno związki zawodowe, pracodawcy i ich organizacje (a w Polsce funkcjonuje Stowarzyszenie Papierników Polskich) zabiegać wizerunek tej branży -pokazać, że ma ona w sobie różnorodne i atrakcyjne ścieżki rozwoju zawodowego –mówi Marek Ziarkowski, przewodniczący papierniczej „Solidarności”.

W ramach projektu Krajowa Sekcję Pracowników Przemysłu Papierniczego NSZZ „Solidarność” zorganizowała m.in. „dzień młodych pracowników” (Young Workers Day), a więc plenerowe warsztaty podczas których przybliżano młodzieży szkolnej z Kwidzyna i okolic specyfikę pracy w tej branży. Odbyła się także debata online z udziałem związkowców, przedstawicieli pracodawców oraz naukowców zajmujących się badaniami nad preferencjami zawodowymi młodego pokolenia.

- Mało kto w naszym kraju zdaje sobie sprawę z tego , że jest to branża bardzo innowacyjna o coraz większym stopniu cyfryzacji procesów, na dodatek wpisująca się w cele gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy) – ponad 70% produkcji pochodzi z recyklingu – zwraca uwagę Sławomir Adamczyk, szef Biura Branżowo-Konsultacyjnego KK NSZZ „Solidarność”. – Wydaje się, że ważne jest właśnie pokazanie tego innowacyjnego i „zielonego” oblicza branży, która charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników wzrostu produkcji sprzedanej w skali całego przemysłu w naszym kraju – dodaje ekspert.

W trakcie dyskusji panelowych prowadzonych podczas konferencji finałowej projektu wiele mówiono o potrzebie podjęcia kompleksowych działań, aby poprawić image przemysłu papierniczego ale także poprawić jakość warunków pracy.

- Nie można udawać, iż praca na stanowiskach produkcyjnych w branży papierniczej jest mało uciążliwa -praca zmianowa, praca w nocy, często w hałasie. Jest tu olbrzymie pole do wypracowania poprzez dialog społeczny rozwiązań wychodzących naprzeciw potrzebom i możliwościom pracowników, które zmieniają się wraz z wiekiem – wyjaśnia Barbara Surdykowska, ekspertka NSZZ „Solidarność”. – Poza tym, wydaje się, że mamy do czynienia z problemem o bardziej generalnej naturze, jakim jest brak promowania zatrudnienia w branżach przemysłowych wśród młodych ludzi. To wyraźnie widać w naszym kraju, gdzie po upadku systemu szkół zawodowych na początku transformacji, nigdy już nie udało się odbudować mechanizmów łączących edukację z zakładami produkcyjnymi. – dodaje ekspertka.

bs