Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-05-08

Śmierć naszego Kolegi Tomka Podlaska

W dniu 12 maja 2016r. pożegnaliśmy naszego kolegę, przyjaciela - Tomasza Podlaska. Tomek był wiceprzewodniczącym Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność, przewodniczącym Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego, radnym miejskim i przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” T.C. Dębica S.A.

W skład Rady Miejskiej w Dębicy wchodził przez trzy kolejne kadencje, od 2007 roku. W tym okresie był m.in. jej wiceprzewodniczącym. Obecnie kierował pracami Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. Stał także na czele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W parafii Matki Bożej Anielskiej przez lata działał w Katolickiej Poradni Rodzinnej. Należał również do Rady Duszpasterskiej, za co został w listopadzie 2013 roku uhonorowany medalem „Dei Regno Servire”, za „zasługi w dziele budowania królestwa Bożego” w diecezji tarnowskiej. Zaangażowany w Duszpasterstwo Ludzi Pracy, organizator i uczestnik autokarowych pielgrzymek na Jasną Górę oraz członek Liturgicznej Służby Ołtarza. Był także sędzią piłkarskim i przewodniczącym Kolegium Sędziów w podokręgu Dębica.

Tomasz Podlasek zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 54 lat. Do ostatnich chwil starał się aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności.