Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-09-24

„Solidarność” w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie - Mościcach obchodziła swoje trzydziestopięciolecie.

24 września w Mościckim Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Walne Zebranie Delegatów w 35 – rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” w Grupie Azoty S.A. w Tarnowie – Mościcach. Poprzedziła go msza święta , którą w Mościckim kościele odprawili duszpasterz świata pracy ks. Stanisław Dutka i proboszcz tutejszej parafii ks. Jacek Nowak. Następnie delegaci oraz zaproszeni goście a wśród nich: zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej Tadeusz Majchrowicz, przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego Wojciech Grzeszek, poseł na sejm RP Józef Rojek, ks. Stanisław Dutka, ks. Jacek Nowak, przewodniczący SPCH Mirosław Miara, wiceprezydent miasta Tarnowa Piotr Augustyński, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski, wiceprezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński, członek Zarządu Grupy Azoty S.A. Artur Kopeć, zastępca przewodniczącego ZRM Henryk Łabędź, przewodniczący Oddziału Nr 2 Tarnów Romuald Jewuła, członkowie Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. Zbigniew Paprocki, Robert Kapka, Tomasz Klikowicz, Antoni Barwacz – były prezes ZAT, wiceprezes Zarządu SKOK im. E. Kwiatkowskiego Stanisław Mikuła, przewodniczący Rady Nadzorczej SKOK im. E. Kwiatkowskiego Krzysztof Grzeszczuk , oraz koledzy związkowcy z Puław Andrzej Jacyna – przewodniczący i jego zastępcy Roman GóraPiotr Śliwa. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał prowadzący WZD przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa Tadeusz Szumlański, który powitał zaproszonych gości, a następnie odczytał  nazwiska zmarłych działaczy członków Komitetu Założycielskiego i poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. Potem głos zabrali zaproszeni goście – poseł RP Józef Rojek, wiceprezydent m. Tarnowa Piotr Augustyński i przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Koprowski . Po wystąpieniach gości głos zabrał przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa Tadeusz Szumlański , który w swoim wystąpieniu przedstawił krótką historię powstania związku w Zakładach Azotowych. Na koniec swojego wystąpienia powiedział: ,,Dzisiaj żyjemy w innej rzeczywistości niewątpliwie w wolnym kraju, członku Unii Europejskiej lecz nie wolnym od różnych patologii, szczególnie patologii społecznej a pracownicy dzisiaj poprzez nieludzką pracę, umowy śmieciowe, zatrudnienie poprzez umowy o niskich standardach są wykorzystywani. Dlatego też nasza misja i wszystko to o co walczyli nasi koledzy nie zostało zakończone”. Kończąc, na ręce Andrzeja Sikory złożył podziękowanie członkom Komitetu Założycielskiego za ich odwagę i upór w tworzeniu związku, poprosił Andrzeja Sikorę o zabranie głosu.

     Długoletni szef „Solidarności” Zakładów Azotowych Andrzej Sikora rozpoczął swoje wystąpienie cytatem z wiersza z Ballady o trzęsących się portkach Konstantego I. Gałczyńskiego „ Gdy wieje wiatr historii , ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła natomiast trzęsą się portki pętakom” I powiał wiatr historii – kontynuował – wywołany przez Papieża Polaka św. Jana Pawła II , gdy na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski wypowiedział te słowa: Niech zstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” I urosły na skrzydła i przestaliśmy się lękać i dostrzegliśmy że istnieją dobro, prawda i piękno , a zza nich wychyla się wolność upragniona i tak długo wyczekiwana. Tak rodziła się „Solidarność” w naszej ojczyźnie, tak rodziła się tutaj w naszych zakładach. To dzięki Wam, Waszej odwadze, determinacji i odzyskanemu poczuciu godności możliwe było powstanie „Solidarności”. Byliśmy małą jej cząstką , ale jak ważną , bo gdyby nie one i tysiące podobnych nie zrodziłaby się „Solidarność”- dziesięciomilionowa – mówił. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił historię Związku aż do stanu wojennego, wspominając jego powstanie, pierwsze rozmowy, protesty, rejestrację, przyłączenie do struktur regionalnych, pierwsze wybory władz ale także ciężką i żmudną pracę związkową.

     Bezpośrednio po wystąpieniu Andrzeja Sikory z rąk Tadeusza Majchrowicza i Wojciecha Grzeszka zasłużeni działacze Związku otrzymali okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe upominki. Andrzej Sikora został uhonorowany statuetką oraz tytułem „ Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”, pamiątkowe dyplomy otrzymali: Józef Boryczko, Eugeniusz Bednarczyk, Jerzy Wróbel, Anna Lorenowicz, Krystyna Motylińska Wróbel, Antoni Lis, Stefan Sakłak, Stanisław Ligęza, Wiesław Książek, Leszek Kokoszka, Stanisław Dulian, Adam Bednarz, Jerzy Sosin, Józef Syrek, Alojzy Gwizdała, Krzysztof Grzeszczuk, Stanisław Mikuła, Kazimierz Bogacz, Roman Nowak. Wśród uhonorowanych znalazł się również obecny przewodniczący Komisji Przedsiębiorstwa Tadeusz Szumlański, który z rąk Tadeusza Majchrowicza i Wojciecha Grzeszka otrzymał pamiątkowe medale oraz podziękowanie za dotychczasową pracę związkową.

     Po odśpiewaniu hymnu „Solidarności” zakończono Uroczyste Walne Zebranie Delegatów. Ostatnim punktem WZD była projekcja filmu pt. „ Apartament”.

 

Opracował

Tadeusz Szumlański