Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-12-02

Spotkanie IndustriALL Global Union - Paryż

W dniach 22-23 listopada  2016r - w Paryżu, odbyło się spotkanie zorganizowane  przez  IndustriALL Global Union , dotyczące pracy związków zawodowych  działających we wszystkich zakładach  na świecie francuskiej grupy Saint –Gobain.

Spotkanie moderowane było przez Mathias Hartwich –dyrektora IndustriALL Global Union i Dominique Bousquenaud- sekretarza ECE –CFDT z Francji.

W spotkaniu uczestniczyło 30 przedstawicieli związkowych działających na trzech kontynentach , gdzie  rozlokowane są  zakłady Saint-Gobain.

Uczestnicy z Francji, Belgii, Polski, Holandii, Hiszpanii, Brazylii, Kolumbii, Tajlandii, Indonezji i Indii omówili sytuację w ich zakładach pracy.

Jedyną przedstawicielką z Europy Wschodniej ,reprezentującą Sekretariat Przemysłu Chemicznego będącego członkiem  IndustriALL Global Union ,była Jadwiga Jóźwiak -Saint Gobain Abrasives w Kole.

Grupa Saint-Gobain prowadząca  wielosektorową  działalność/ produkcja szkła samochodowego ,dla budownictwa ,produkcja rur , izolacji , materiałów ściernych, zapraw, rozwiązań dla lotnictwa, medycyny  /zatrudnia bezpośrednio 170 000pracowników i pośrednio 290 000 pracowników w 66 krajach świata.

Lydie Cortes –sekretarz Komitetu w Ograniczonym Składzie Konwencji Saint Gobain i Pascal Lai reprezentant  pracowników w Radzie Administracyjnej Saint Gobain  ,omówili sytuację działalności związkowej we Francji. Siła francuskich związków i Francuskiej  Rady Związkowej sprawia że tutaj rola związków jest należycie traktowana.

Zupełnie inaczej ma się sprawa w krajach/ które Saint Gobain, określa mianem krajów wschodzących , rozwijających się / jak Indie , Brazylia ,Tajlandia , Kolumbia ,Indonezja.

Przedstawiciele z tych krajów wskazywali szereg nieprawidłowości , pomimo deklaracji zarządzania przedsiębiorstwem , które mają uwzględniać  respektowanie ochrony środowiska, zdrowia czy praw pracowniczych.

Istotnym problem w tych rejonach jest zatrudnianie  najczęściej , na umowy tymczasowe, niepewność zatrudnienia ,niepewna praca dla podwykonawców, zagrożenia  ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy oraz nie respektowanie przepisów o działalności związkowej.

W drugim dniu spotkania, przedstawiciele związków mieli okazję przedstawienia swoich problemów Panu Régis  Blugeon –Dyrektorowi dialogu społecznego /Directeur des Affairs Sociales/w Saint-Gobain. Pan Dyrektor zobowiązał  się  sprawę wyjaśnić, zasięgając opinii dyrektorów personalnych , reprezentujących Saint-Gobain w tych krajach. Potwierdził swoje uczestnictwo w kolejnym spotkaniu , które odbędzie się w przyszłym roku.

Globalna sieć związkowa Saint-Gobain powstała w 2015r.Spotkanie w tym roku potwierdziło że założone wówczas plany zostały wykonane.

Uczestnicy ustalili kolejne spotkanie na 21-22 listopada 2017r w Paryżu , którego współorganizatorem będzie CGT.

 Dominique Bousquenaud - koordynator sieci i sekretarz generalny  ECE –CFDT i Mathias Hartwich –dyrektora IndustriALL Global Union wspólnie podpisali dokument regulujący działalność sieci.

Mathias powiedział, że  powstanie sieci  związkowej  Saint-Gobain w Paryżu , to kamień milowy w działalności IndustriALL Global Union i że pracownicy Saint Gobain mogą liczyć na solidarność i  wsparcie  sieci.

 

Jadwiga Jóźwiak