Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-09-22

Spotkanie Grup Roboczych Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego IndustriAll Europe

W dniu 20 września 2021 roku, odbyła się wideokonferencja Grup Roboczych Komitetu Dialogu Społecznego Sektora Gazowego.

Uczestnikami spotkania byli wybrani reprezentanci sektora gazowego z krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Stronę polską aktywnie reprezentowali Piotr Łusiewicz, oraz Krzysztof Moś.

Głównym tematem konferencji był pakiet „Fit for 55”, poprzez który rozumie się szeroko pojętą politykę klimatyczną mającą na celu zmniejszenie emisji  dwutlenku węgla.

Wszyscy uczestnicy spotkania, zgodnie zwrócili uwagę na brak sprecyzowania roli gazu ziemnego, w procesie transformacji klimatycznej, mającej na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Aczkolwiek nie wprowadzano żadnego głosu sprzeciwu wobec założeń polityki klimatycznej.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na konieczność przygotowania założeń prawnych, dotyczących transformacji, z uwzględnieniem roli sektora gazowego na poziomach krajowych, regionalnych i zakładowych. Następnie wskazano na powiązanie uwarunkowań tzw. „Zielonego Ładu” z polityką przemysłową Unii Europejskiej. Tutaj oczekuję się na wprowadzenie spraw polityki szeroko rozumianego gazownictwa do dyskusji w Parlamencie Europejskim w październiku bieżącego roku.

Za istotne uznano oczekiwanie na jasne propozycje urzędników unijnych w kwestii podatków związanych z wprowadzaniem założeń pakietu „Fit for 55”, oraz możliwości pozyskania kwot na realizacje zmian w strukturach energetycznych poszczególnych państw członkowskich.

W ramach spotkania zwrócono zgodnie uwagę na kwestię struktury i infrastruktury gazowej (jej przyszłości ) oraz co dalej stanie się z pracownikami sektora gazowego w procesie transformacji i po jej zakończeniu. Naturalną koleją rozumowania, było położenie uwagi na szeroko pojęte skutki społeczne transformacji klimatycznej, podniesienie cen energii, kosztów produkcji i wiele innych aspektów życia codziennego obywateli. Proponowane formy edukacji w zakresie wprowadzania zmian nie zostały uznane za jedyne antidotum, a jako jeden z elementów mających przygotować społeczeństwa na proponowane rozwiązania.

Proponowane zmiany w strukturach zatrudnienia, również wywołały szereg uwag nader krytycznych ze strony uczestników konferencji, w kontekście realizacji przesyłu, dystrybucji, magazynowania, sprzedaży  gazu w ramach programu zastosowania tzw. procesu cyfryzacji i sztucznej inteligencji.

Polscy reprezentanci, podejmowali wątki dialogu, dotyczące szczególnie roli gazu , jego szczególnego uwzględnienia w procesie polityki przemysłowej Unii Europejskiej w procesie transformacji według założeń pakietu „Fit for 55”, oraz aspektów społecznych, albowiem zmiany wprowadzane poprzez realizowanie pakietu, wpłyną na proces pauperyzacji określonych grup, obywateli polskich.

Polska, brała pierwszy raz udział w pracach komitetu, przeto dla lepszego zrozumienia przez europejskich partnerów stanowiska polskiego, zostanie przygotowana na następne spotkanie 29 listopada 2021, prezentacja, w której po analizie informacji z konferencji oraz innych źródeł przedstawione będą polskie propozycje.