Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-01-10

Spotkanie noworocznego branż oraz z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W dniu 9 stycznia 2017 roku w Gdańsku w sali BHP o godz. 11.00, szefowie sekretariatów i sekcji krajowych branżowych spotkali się na corocznym spotkaniu branżowo - opłatkowo- noworocznym. Spotkanie rozpoczął Bogdan Kubiak, zastępca przewodniczącego KK odpowiedzialny za struktury branżowe, który przywitał gości. Związkowcy minutą ciszy uczcili pamięć Longina Komołowskiego, polityka i działacza społecznego przez wiele lat związanego z "Solidarnością". Przewodniczący KK poinformował, że złożył już  wniosek, aby sala plenarna w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie nosiła imię zmarłego.

Piotr Duda – Przewodniczący KK wręczył działaczom związkowym odznaczenie "Zasłużony dla NSZZ Solidarność". Wśród wyróżnionych znalazł się Adam Ditmer, były szef Krajowej Sekcji Hutnictwa, od 1992 do 2010 roku przewodniczący Krajowego Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”, wieloletni członek KK, Kolejni uhonorowani związkowcy to Janusz Chmielina, Czesław Kamiński, Mirosław Rospara, Jerzy Sonek i Zbigniew Woźnica.  "Zasłużony dla NSZZ Solidarność" to tytuł przyznawany przez Krajowy Zjazd Delegatów osobom mającym wybitne zasługi dla Związku.

Szef Związku – Piotr Duda przypomniał najważniejsze sukcesy "Solidarności" w 2016 roku tj.: Płaca minimalna, minimalna stawka godzinowa, kontrola PIP bez zapowiedzi, klauzule społeczne zapisane w ustawie o zamówieniach publicznych,  skrócony czas korzystania z umów terminowych (33 miesiące plus 3). Pracownicy pracujący na umowach czasowych mogą również zapisywać się do związków zawodowych, więc pracodawcy muszą się teraz liczyć z opinią związku przy podejmowaniu decyzji o zwolnieniu. - Dodatkowo okres wypowiedzenia jest teraz takie jak przy umowach na czas nieokreślony.

Przewodniczący podkreślał, że są sprawy na które Związek się nie zgadza i nadal będzie o nie zabiegał. Dotyczy to programu 500 plus i braku górnej granicy przyznawania świadczenia. Kolejną sprawą jest wiek emerytalny, który został co prawda przywrócony, ale zostali pominięci pracownicy, którzy nie osiągnęli wymaganego wieku, ale przepracowali 35 i 40 lat.

W 2017 roku najważniejsze wyzwania według Piotra Dudy to nowy Kodeks pracy. - Po raz pierwszy w historii jesteśmy zaproszeni do Zespołu Kodyfikacyjnego, a nasz były pracownik jest jego szefem. Dwie kolejne ważne zmiany to ustawa o agencjach pracy tymczasowej oraz ustawy o związkach zawodowych. Przewodniczący zapowiedział również, że na lutowe posiedzenie Komisji Krajowej zostanie zaproszony wicepremier Mateusz Morawiecki.

Dalszą część spotkania zajęła dyskusja na temat aktualnych problemów branżowych. Nasz kolega z Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego, Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – Bolesław Potyrała w swoim wystąpieniu zaproponował zmiany w składzie Komisji Krajowej (propozycja zmian w załączniku).

Po tej części spotkania, proboszcz z Bazyliki św. Brygidy po modlitwie złożył wszystkim życzenia noworoczne i nastąpiło łamanie się opłatkiem, przez wszystkich uczestników. Nasz Sekretariat reprezentowali: Mirosław Miara(przewodniczący KSPCH), Bolesław Potyrała (przewodniczący KSGNiG), Sławomir Bezara (przewodniczący Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego), Marek Ziarkowski (przewodniczący KSPPP).

O godz. 15.00 w tym samym dniu, odbyło się również w Historycznej Sali BHP, nadzwyczajne posiedzenie  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Obrady KK zostały zwołane z powodów trudnej sytuacji politycznej. W pierwszej części posiedzenia w imieniu Kanclerza Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Józef Mozolewski, szef ZR Podlaskiego wręczył – Piotrowi Dudzie, relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W grudniu Mozolewski wystąpił z wnioskiem o przekazanie relikwii pierwszego stopnia szefowi Związku. W uzasadnieniu przypomniał, że Piotr Duda jest wielkim czcicielem księdza Popiełuszki i z jego inicjatywy papież Franciszek ustanowił księdza Jerzego patronem Związku. "Z wielką radością przekazuję relikwie" - napisał kustosz relikwii prałat Kakareko w liście do przewodniczącego KK. "Niech wstawiennictwo i opieka błogosławionego ks. Jerzego towarzyszy panu przewodniczącemu i współpracownikom w dziele promowanie "S", w służbie ludziom pracy i budowaniu ładu społecznego w Ojczyźnie, opartego na sprawiedliwości i prawdzie, niech pomaga w pielęgnowaniu polskiej tradycji narodowej i religijnej osadzonej na Ewangelii, którą głosił i o której zaświadczył swoja męczeńską śmiercią ksiądz Jerzy Popiełuszko". Pierwszy stopień to najważniejsza kategoria relikwii - są to części, które pozostały z ciała świętego lub błogosławionego: np. krew, fragment skóry lub kości.

W drugim punkcie obrad, KK zajęła się sprawą Józefa Dzikiego, przewodniczącego Regionu Warmińsko – Mazowieckiego. W niedawnej publikacji, książce, wydanej przez IPN, znalazła się informacja o tym, ze według autora, Józef Dziki był zarejestrowany jako tajny współpracownik służb bezpieczeństwa PRL. Do podpisania dokumentów miało dojść 5 stycznia 1983 roku. Według publikacji Dziki został zarejestrowany jako TW o pseudonimie "Elżbieta", kiedy przebywał w jednostce wojskowej w Chełmnie w 9. Pomorskim Pułku Pontonowym.

Józef Dziki poinformował członków KK, że informacja jest nieprawdziwa, stwierdził, iż nigdy nie był współpracownikiem służb i nic nie podpisywał. Poinformował również, że złożył do Sądu Okręgowego w Gdańsku wniosek o autolustrację. KK uznała, iż do czasu wyjaśnienia przez Sąd, nie będzie zajmować się tą sprawą.

Po tym punkcie rozpoczęła się dyskusja na główny temat w sprawie którego zostało zwołane nadzwyczajne posiedzenie  Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

Dyskusja na temat obecnej sytuacji politycznej związanej z zachowaniem opozycji, okupowaniem Sejmu itd. i o ewentualnych działaniach NSZZ Solidarność trwała kilka godzin. Wypowiedziało się kilkunastu członków Komisji Krajowej, na koniec dyskusję podsumował przewodniczący KK – Piotr Duda. Ze względu na „delikatność” tematu, nie będę opisywał szczegółów dyskusji. Nadzwyczajne  posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zakończyło się przyjęciem stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji politycznej. Stanowisko to zostanie umieszczone w dniu 10 stycznia na stronie KK i jak zapowiedział przewodniczący wcześniej w mediach, zapewne zostanie przekazane na konferencji prasowej.

 

Mirosław Miara

Załącznik - Propozycja zmian organizacyjnych w Solidarności- B. Potyrała