Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2023-10-04

Spotkanie przedstawicieli KSPCH oraz ORLEN

W dniu 3 października 2023 r. w siedzibie ORLEN S.A. w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”: Piotr Łusiewcz, Karol Front, Marek Balkowski z Prezesem ORLEN S.A. Panem Danielem Obajtkiem, Członkiem Zarządu ds. Strategii i Zrównoważonego Rozwoju Panią Iwoną Waksmundzką – Olejniczak oraz Dyrektor Wykonawczą ds. Kadr Panią Wiolettą Kandziak.

Tematyka spotkania dotyczyła m.in. współpracy Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność z ORLEN S.A., Krośnieńskiej Huty Szkła „Krosno” oraz Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw i interesów pracowników oraz praw wolności związków zawodowych ma okoliczność konsolidacji spółek paliwowo – gazowych.

Prezes Zarządu Pan Daniel Obajtek zadeklarował otwartość na współpracę z KSPCH NSZZ „Solidarność”, analizę tematu Krośnieńskiej Huty Szkła „Krosno” zaś w kwestii „Porozumienia w sprawie zabezpieczenia praw…” ORLEN S.A. oczekuje na uregulowanie zapisów Statutu NSZZ „Solidarność”, które pozwolą na swobodne funkcjonowanie organizacji NSZZ Solidarność u jednego pracodawcy biorąc pod uwagę obecne przekształcenia własnościowe.