Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-08-09

Spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność Orlenu, PGNiG i Lotosu

W dniu 9 sierpnia 2021 r. w siedzibie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego  NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie przedstawicieli NSZZ Solidarność z Orlenu, PGNiG i Lotosu. Obrady dotyczyły realizowanego przez właściciela ( Skarb Państwa) procesu łączenia Orlenu z PGNiG i Lotosem. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili swój niepokój co do zapowiadanych i ulegających ciągłym zmianom,  formom  połączenia. Pierwsza wersja połączenia tych firm na dzień dzisiejszy uległa totalnej zmianie i koncepcja  połączenia przedstawiona niedawno, zdaniem związkowców obecnych na spotkaniu, może być groźna zarówno dla pracowników, jak również dla organizacji związkowych NSZZ Solidarność. Te obawy potęguje fakt, że tak naprawdę nie znamy szczegółów zmian, które są zapowiadane i mają się dokonać podczas procesu łączenia firm. Podczas spotkania omówiliśmy nastroje, atmosferę, jaka na obecną chwilę jest w poszczególnych tych firmach, zarówno wśród załóg jak i zarządów organizacji związkowych. Dyskutowaliśmy nad tym, jakie działania w obecnej chwili, jak i w najbliższej przyszłości, powinniśmy podjąć w ramach Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego (KSPCH) NSZZ Solidarność. Uzgodniliśmy szereg działań, jakie w najbliższych dniach  podejmiemy a dotyczyć one mają przede wszystkim przekonania Ministra Aktywów Państwowych do rozpoczęcia z nami negocjacji „Umowy Społecznej”, która naszym zdaniem może zagwarantować, zabezpieczyć, prawa pracownicze a jednocześnie może być gwarantem spokoju społecznego.

KSPCH NSZZ Solidarność w dniu 23 czerwca skierował do Ministra Aktywów Państwowych pismo w sprawie rozpoczęcia negocjacji „Umowy Społecznej” w związku z przeprowadzanym procesem łączenia Orlenu z Lotosem i PGNiG. W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji w dniu 21 lipca ponowiliśmy wysłanie pisma. Na dzień dzisiejszy nadal jest brak jakiejkolwiek reakcji Ministra na nasze pismo. Naszym zdaniem, to niebywałe zachowanie przedstawiciela Rządu RP. Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność jest strukturą branżową, która zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy (Dział 11 – Układy Zbiorowe Pracy) jest właściwym statutowo organem ponadzakładowej organizacji związkowej uprawnionym do negocjacji Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy a co za tym idzie w przeprowadzanym procesie łączenia firm, do negocjacji „Umowy Społecznej”. W związku z powyższym zachowanie Ministra wobec naszej organizacji, naszym zdaniem jest zachowaniem nad wyraz nagannym i nie do zaakceptowania. Jesteśmy zmuszeni do przeanalizowania możliwości zastosowania działań niekonwencjonalnych, aby doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji. Jeszcze nigdy  w działalności KSPCH NSZZ Solidarność  przez szereg minionych lat, podczas rządów kolejnych ekip rządzących, nikt nas tak nie potraktował. Nawet za rządów lewicy jak i również PO-PSL zawsze Minister Skarbu reagował na nasze prośby spotkań i rozmów. Tym bardziej jest dla nas niezrozumiałe zachowanie obecnego Ministra. Nie możemy akceptować  takiego traktowania struktury NSZZ Solidarność, zrzeszającej ponad 23 000 członków związku, jesteśmy oburzeni takim traktowaniem nas przez Ministra Aktywów Państwowych. Będziemy domagać się jak najszybszego rozpoczęcia dialogu z nami w sprawie „Umowy Społecznej”.

 

Przewodniczący Krajowego Sekretariatu

Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność

Mirosław Miara