Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-01-26

Spotkanie w MSP z wiceministrem Henrykiem Baranowskim

Spotkanie zorganizował Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ  „Solidarność”  a uczestniczyli w nim przedstawiciele 5 z 6 Sekcji Krajowych wchodzących w skład KSPCH.

Oprócz wiceministra H. Baranowskiego dodatkowo Ministerstwo reprezentowali Paweł Kaczmarek – dyrektor spółek Strategicznych i Sławomir Kutyła.

Na początku spotkania Mirosław Miara przewodniczący KSPCH omówił  strukturę Sekretariatu, przekonywał do konieczności rozpoczęcia szerokiego dialogu z Ministerstwem na który czekaliśmy 8 lat. Zaproponował on zadawanie krótkich pytań Ministrowi i prosił o bezpośrednie odpowiedzi z uwagi na bardzo ograniczony czas spotkania.

B. Stępiński PSG zapytał o ocenę konsolidacji 6 spółek dystrybucyjnych i o możliwość odwrócenia tego procesu z uwagi na kłopoty w kontaktach z samorządami, poinformował o likwidacji jednostek terenowych i nadmierny outsourcing.

Wiceminister H. Baranowski odpowiedział, że szczegółowe rozwiązania dla spółki będą możliwe dopiero po wyborze Zarządu PGNiG poprzez określenie modelu biznesowego i kierunków strategicznych. Trudno dziś ocenić mu zakres wydzieleń funkcji.

B. Potyrała zapytał o zakres ewentualnych łączeń PGNiG z Orlenem i Lotosem i o ewentualne utworzenie wspólnej części upstream -owej. Jednocześnie spytał czy MSP podjęło jakiekolwiek działania dla utrzymania Oddziału Odolanów i zwiększenia jego mocy produkcyjnej. Przewodniczący przypomniał też o obietnicy szerszego spotkania dla branży naftowo- gazowniczej z udziałem Zarządów PGNiG i Gaz-System dla omówienia sytuacji całej branży.

H. Baranowski – odpowiedział że nie zamierza komentować  informacji prasowych a tym bardziej je oceniać w sytuacji gdy Ministerstwo Skarbu nie prowadzi żadnych prac nad taką koncepcją. Kwestię Odolanowa powinniśmy omówić na spotkaniu tylko dla przedstawicieli Sekcji w obecności Prezesów.

Po wypowiedzi P. Łusiewicza o konieczności podjęcia szybkich decyzji w sprawie Gazoportu oraz dalszego dynamicznego rozwoju Spółki GAZ-SYSTEM w kontekście uzyskania dotacji Unijnych, H. Baranowski - potwierdził organizację takiego spotkania.

 

K. Zieliński – Azoty Police, przedstawił zastrzeżenia do funkcjonowania Grupy Kapitałowej Azoty i zapytał o relacje branży Chemicznej z Ukrainą.

H. Baranowski – stwierdził że nie zapadły jeszcze żadne decyzje w sprawie tej branży i analizowane są różne warianty funkcjonowania GK w tym model holdingowy, po wyborze optymalnego wariantu zarządzanie grupą powinno być efektywne i nastawione na utrzymanie zdolności rozwojowych a relacje z Ukrainą są w kompetencjach innego resortu.

T. Podlasek – FO Dębica – przew. Sekcji Chemii, mówił o konieczności ochrony polskiego rynku pracy i eliminowaniu sposobów na wyprowadzanie zysków poprzez opłaty licencyjne czy regionalne, oraz przeciwdziałanie cenom dumpingowym, czy wprowadzaniu przepisów recyklingowych dla przeciwdziałania sprowadzania np. zużytych opon.

H. Baranowski -  pozytywnie ocenił pomysły, jednak stwierdził że przekażą je do innych Ministerstw, gdyż to nie ich kompetencje, a na spotkania branżowe proponował wcześniejsze przygotowanie zakresu spotkania i ewentualnych pytań dla usprawnienia efektywności spotkań.

T. Walicki – Polfa Tarchomin – poprosił o możliwość przyszłych dialogów i konsultacji w sprawie działalności Polfy a dzisiejszą sytuację firmy ocenił jako dobrą.

H. Baranowski – poinformował o planie zwiększenia zdolności produkcyjnych tej firmy i o kluczowej jej roli w przemyśle farmaceutycznym.

H. Kleczkowski – PKN Orlen- przewodniczący KS Nafty – odniósł się do planowanego WZA Orlenu i planach rozwojowych tej firmy oraz pomysłów łączeń z PGNiG i Lotosem, jak też negatywnie ocenił próby zbycia spółek transportowych, a zmianę Prezesa ocenił pozytywnie.

H. Baranowski -  mówił że zmiana prezesa to początek zmian korporacyjnych i po skompletowaniu składu nowych władz rozpoczną się analizy rozwoju GK.

R. Wichrowski – Anwil Włocławek – nawiązał do braku decyzji odnoście tej firmy i jej roli w GK Orlen oraz zdecydowanie sprzeciwił się dzieleniu Anwilu na dwie sfery produkcyjne.

H. Baranowski – odpowiadając stwierdził że przedmiotem analiz będzie efektywne wykorzystanie synergii produkcyjnych, gdyż jest to spółka kluczowa.

A. Jacyna – Azoty Puławy – mówił o konieczności zachowania równowagi korporacyjnej pomiędzy Tarnowem i Puławami co zapobiegnie animozjom pomiędzy tymi zakładami, gdyż w wyniku decyzji poprzedniego Rządu, mniejszy połknął większego a Puławy pozostały najlepszą spółką.

H. Baranowski -  poinformował że trochę szerzej zapoznał się z sytuacją Puław, gdyż w MSP była delegacja Rady Pracowników. Poprosił on również o więcej informacji od związkowców w celu ustalenia najwłaściwszej drogi rozwoju.

M. Miara – nawiązał do poparcia NSZZ Solidarność dla tego Rządu i poprosił o konsultowanie z KSPCH (zgodnie z decyzją KK) strategicznych decyzji MSP. Zapytał też o dalszą pracę Pana Ministra w resorcie w świetle doniesień prasowych. M. Miara skrytykował konsultacje MSP z Radą Pracowników z Azotów Puławy, twierdząc, ze to nie są kompetencje Rady Pracowników.

W dyskusji o kompetencjach Rady występował też P. Łusiewicz i Minister SP stwierdził, że rolą Rządu jest konsultacja ze wszystkimi, jednak MSP nie dyskredytuje roli ZZ w dialogu społecznym a w każdej pracy poświęca on swój czas w pełni, więc nigdy nie wiadomo jakie zadania może otrzymać on w przyszłości, dziś pracuje w pełni dla MSP.

Ponownie K. Zieliński nawiązał do GK Azoty i zapytał o możliwe przeciwdziałanie MSP wejściu do RN przedstawiciela spółki rosyjskiej Acron.

P. Kaczmarek – stwierdził że na najbliższym WZA 1.02. nie ma takiego punktu w programie, a utrudnić wejście może MSP poprzez zmniejszanie liczby członków RN, zmianę zasad głosowania grupami i najprawdopodobniej Rosjanie znają nasze stanowisku a w ostateczności 1 przedstawiciel w RN nie byłby problemem.

I. Besser – przewodniczący KS Ceramiki i Szkła – poprosił o przekazanie członkowi RN w spółce Jaworzyna z Agencji Rozwoju Przemysłu podległej MSP, aby spotkał się z przedstawiciela ZZ gdyż ARP poręczyła kredyt a sytuacja spółki jest trudna.

H. Baranowski – zadeklarował się  spełnić prośbę mówiąc że dialog ze Związkami Zawodowymi powinien dotyczyć całej Rady Nadzorczej. 

Na koniec w kontekście  dialogu z Radą Nadzorczą  B. Potyrała zwrócił się o przywrócenie udziału załogi w Radach Nadzorczych PGNiG, gdyż były Prezes Zawisza zlikwidował to uprawnienie łamiąc zapisy Porozumienia z 2000 roku, pozytywnie ocenił pomysł ograniczania płac w Zarządach spółek (Orlen) i zapytał  też o możliwość ewentualnego powiązanie ich ze średnią płacą Spółki, co pozwoli na podwyższanie płac dla załogi, oraz o preferencje dla spółek córek w przetargowym zlecaniu prac.

H. Baranowski – odpowiedział że MSP pracuje nad ustawą o zależności płac menagerów od wyników spółek i ustawa ta będzie w konsultacjach społecznych. W sprawie zamówień publicznych stwierdził, że nie są one w gestii MSP, jednak powinny występować elementy wsparcia i preferencji dla spółek w Grupach Kapitałowych, zaś kwestie udziału załogi w RN i zasady dialogu, proponował pozostawić na spotkanie branżowe. 

 

Ogólnie oceniając spotkanie i uczestników, należy stwierdzić, że większość uczestników nie do końca była usatysfakcjonowania ze spotkania z uwagi na jej krótki czas, ogólne i bez konkretów odpowiedzi.

Rozumiemy jednak dopiero początkowy okres zmian i analiz, czekamy z niecierpliwością na zakończenie zmian kadrowych i spotkania branżowe, które dopiero mogą dać pozytywne efekty dla spółek i dla załóg, a partnerom społecznym pozwolą  uzyskać szerszy dostęp do informacji oraz do przedstawiania własnych ocen, które mamy nadzieję, że będą wysłuchiwane i miarę możliwości wdrażane.

 

Informację przygotował

Bolesław Potyrała