Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-02-05

Spotkanie w PKN Orlen

W piątek 5 lutego br. gościł w Płocku Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda.

Podczas krótkiego pobytu, Przewodniczący złożył kurtuazyjną wizytę w PKN ORLEN S.A., spotkał się z Prezesem Zarządu Wojciechem Jasińskim. Na spotkaniu obecni byli również ze strony Pracodawcy: Członek Zarządu ds. Produkcji Krystian Pater, Dyrektor Biura Zarządzania Relacjami Społecznymi Anna Lewandowska – Romanowska.

Stronę związkową reprezentowali: Przewodniczący Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność” Jerzy Obrębski wraz z Zastępcami Andrzejem Burnatem i Stanisławem Szkopkiem, Przewodniczący KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Henryk Kleczkowski, Wiceprzewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Wiesława Frydrychowska, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność” Mirosław Miara oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego i członek Prezydium KM NSZZ „Solidarność” PKN ORLEN S.A. Honoriusz Siarkowski.

Przedstawiciele pracodawcy przedstawili ogólnie plany rozwojowe PKN Orlen, a Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” - Piotr Duda przedstawił działania związku w Radzie Dialogu Społecznego oraz omówił inne zagadnienia i stanowiska naszego związku m.in. dot.polityki klimatycznej.Przewodniczący KSPCH - Miara Mirosław zwrócił się do Prezesa Zarządu - Wojciecha Jasińskiego o nawiązanie dialogu społecznego z NSZZ Solidarność w Orlenie, zwracając uwagę na brak prawdziwego dialogu przez ostatnie lata.Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej PKN Orlen - Henryk Kleczkowski przedstawił w skrócie najważniejsze problemy społeczne w firmie.

Prezes Zarządu - Wojciech Jasiński zadeklarował chęć współpracy i dialogu społecznego.