Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-07-13

Spotkanie w sprawie zmian w Prawie Wodnym

Z inicjatywy Działu Branżowego oraz Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej przy KK, w dniu 13 lipca 2016 r. w Oddziale Komisji Krajowej w Warszawie, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sekretariatów Branżowych. Dział Branżowy reprezentował – Sławomir Adamczyk natomiast Biuro Eksperckie Dialogu i Polityki Społecznej – Katarzyna Zimmer Drabczyk.

Z Sekretariatów byli przedstawiciele: KSPCH (Miara Mirosław); KS Metalowców (Bogdan Szozda); KS Spożywców ( Mirosław Nowicki) plus dwie osoby(nie mam nazwisk) oraz przedstawiciele Krajowej Sekcji Gospodarki Wodnej i Przedstawiciel KS Górnictwa i Energetyki.

Przypomnę, że podczas obrad Zespołu Trójstronnego ds. Chemii, Polska Izba Przemysłu Chemicznego zgłosiła stanowisko (poparte przez związki zawodowe) dotyczące projektu ustawy o Prawie Wodnym, krytykując ten projekt w szczególności pod względem nowych stawek opłat za wodę. Po tym posiedzeniu, Rada Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność obradując w Olsztynie wsparła stanowisko PIPC a dzień później obradująca również w Olsztynie, Rada KSPCH przegłosowała stanowisko w tej sprawie, które zostało wysłane do Premier RP; Ministerstwa Środowiska; KK.

Podczas spotkania przedstawiciele KK ( S. Adamczyk; K. Zimmer Drabczyk) poinformowali nas o przebiegu zdarzeń dotyczących procedowania ustawy o Prawie Wodnym. Poinformowano nas, ze Rząd zmuszony jest do natychmiastowego wprowadzenia wymienionych uregulowań ze względu na wyrok Trybunału Międzynarodowego, nakazujący nam dokonanie tych uregulowań. Dyrektywa UE zmusza Rząd do znacznego wzrostu cen za wodę ( nierówna konkurencja !!) i ponoć nie możemy zwlekać bo będą kary dla Polski.

Poinformowano nas również na spotkaniu, że związki zawodowe nie dostały projektu do zaopiniowania !!!!!

Dowiedzieliśmy się również, że projekt zmieniał się i jest już trzecia wersja z 23 czerwca 2016r.

Po tych informacjach były wystąpienia kolegów z Sekcji Gospodarki Wodnej, którzy przekonywali nas, że ta ustawa jest niezbędna, ponieważ gospodarka wodna w naszym kraju ze względu na brak funduszy jest w tragicznym stanie i zagraża bezpieczeństwu kraju. Między zdaniami można było wywnioskować, że również chodzi o wynagrodzenia pracowników tam zatrudnionych.

Po tych wystąpienia przedstawiciele Sekretariatów podkreślali wielokrotnie, że projekt ustawy zawiera przede wszystkim, za wysokie stawki opłat, co może doprowadzić w niektórych przypadkach do likwidacji firm. Sam kilkakrotnie zabierałem głos posługując się materiałami jakie otrzymałem od kolegów z Sekcji Chemii ( Azoty Tarnów) z Sekcji Papieru ( M. Ziarkowski) oraz na moja prośbę z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Z tych materiałów wynika, że przy pierwszych wersjach projektu w niektórych firmach wzrosty opłat byłyby nawet 13-krotne. Przy ostatnim projekcie według materiałów z PIPC, ceny nadal powodują kilkakrotny wzrost opłat.

Po wystąpieniach przedstawicieli Sekretariatów, Katarzyna Zimmer Drabczyk poinformowała nas, że z jej wiedzy wynika, że szanse na duże negocjacje obniżające ceny opłat są niskie.

Ponadto stwierdziła co mnie zaskoczyło i co poddałem w wątpliwość, że na posiedzeniu Rady Dialogu w dniu 6 lipca przedstawiciel pracodawców chemii, ponoć stwierdził, że nie ma uwag do projektu. To o tyle jest nieprawdopodobne, ze jeszcze tego samego dnia rano rozmawiałem z przedstawicielem PIPC i dowiedziałem się, że przygotowują kolejne wystąpienie do Ministra w sprawie Prawa Wodnego.

Katarzyna Zimmer Drabczyk zobowiązała się przekazać nasze postulaty, kolegom z Zespołu problemowego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy przy radzie Dialogu – Jarosławowi Lange i Radosławowi Mechlińskiemu.Uzgodniliśmy, że zespół ten, powinien zająć w sprawie Prawa Wodnego konkretne stanowisko. W związku z powyższym uzgodniono że w trybie pilnym prześlemy do kolegów z zespołu, najważniejsze dwa trzy konkretne zagadnienia, uwagi do projektu.Najprawdopodobniej dojdzie do spotkania trójstronnego w tej sprawie, które zorganizują koledzy z zespołu przy Radzie Dialogu.