Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-02-19

Spotkanie z Ministrem Piotrem Naimskim

W dniu 19 lutego 2016r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju z inicjatywy Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność odbyło się spotkanie z Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnikiem Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotrem Naimskim.

KSPCH reprezentowali: Mirosław Miara – Przewodniczący Rady KSPCH; Bolesław Potyrała – Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji GNiG oraz Piotr Łusiewicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest firmą strategiczną dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju i właśnie podlega  Pełnomocnikowi Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotrowi Naimskiemu.

Głównym tematem rozmowy była właśnie sytuacja w firmie Gaz-System. Przewodniczący – Piotr Łusiewicz przedstawił najistotniejsze problemy oraz atmosferę w firmie.

Omówiono również obecną sytuację w firmach zrzeszonych w Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, którą ze strony związkowej przedstawił Przewodniczący Bolesław Potyrała.

B. Potyrała nawiązał do informacji prasowych dotyczących łączeń PGNiG SA z Orlenem lub innymi spółkami SP. Minister nie potwierdził tych rewelacji i stwierdził że wszelkie łączenia i podziały powinny wynikać z sytuacji Spółek, powinny być opracowane przy udziale pracowników spółek znających branżę a nie renomowanych firm konsultingowych które nie zawsze są profesjonalne i mogą również pozyskać nie zawsze konieczną wiedzę.

B. Potyrała przedłożył również pakiet spraw prawno - podatkowych które powinny być zmieniane dla zmniejszenia obciążeń i wyrównywania szans wszystkich podmiotów gdyż aktualnie to GK PGNiG Jest  przez Polskie prawo nadmiernie wykorzystywana. Jednocześnie Minister potwierdził potrzebę wykorzystywania polskich pracowników i polskich firm w budowaniu podstaw  branży naftowej oraz politykę socjalną państwa.

Jako główne zadanie dla PGNiG i Gaz-Systemu wskazał dalszą dywersyfikację dostaw poprzez budowę gazociągu z Danii.

B. Potyrała nawiązał do otwartości związków zawodowych na dialog i negatywnie ocenił dotychczasowy brak spotkań Prezesa Woźniaka z Solidarnością.

Przewodniczący KSPCH Mirosław Miara zwrócił się o prowadzenie dialogu społecznego z przedstawicielami Sekretariatu we wszystkich ważnych dla pracowników sprawach.

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej - Piotr Naimski przeprosił za zwłokę w organizowaniu tego spotkania, zadeklarował prowadzenie rzetelnego dialogu z KSPCH NSZZ Solidarność oraz zadeklarował odpowiednią dbałość o firmy, które mu podlegają.

Piotr Naimski, to legenda opozycji i spotkanie z nim, zapewne zrobiło na nas wszystkich olbrzymie, pozytywne wrażenie.

 

Mirosław Miara i Potyrała Bolesław