Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-02-18

Spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia Papierników Polskich

Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego w lutym zwrócił się do Stowarzyszenia Papierników Polskich z propozycją nawiązania dialogu społecznego .  Nowa ustawa o Radzie Dialogu daje nowe możliwości współpracy również na poziomie branżowym a SPP jest organizacja grupujące firmy z naszego przemysłu. Dlatego żeby ideę dialogu jak najbardziej rozszerzyć (mamy już krajowy, zakładowy i europejski) postulujemy nawiązanie go na poziomie branżowym. Nasz wniosek nie pozostał bez echa i 18 marca 2016r. w Świeciu doszło do spotkania z Prezesem Stowarzyszenia Maciejem Kundą. Stronę związkowa reprezentował Mirosław Miara przewodniczącym Rady KSPCH , Marek Ziarkowski przewodniczący Rady Sekcji Papierników oraz Marek Witomski Przewodniczący KZ Mondi Świecie. W trakcie spotkania przedstawiliśmy jakie  możliwości  daje nowa formuła dialogu społecznego a więc między innymi opiniowanie aktów prawnych a także inicjatywa legislacyjna, wspólne stanowiska w istotnych dla branży sprawach (np. przepisy  klimatyczne, pozyskanie drewna, bezpieczeństwo) a także zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych lub porozumień ramowych w konkretnych zagadnieniach , np. BHP.

Prezes w odpowiedzi stwierdził, że jest otwarty na współprace jednak na chwile obecną tylko merytoryczną (bez sformalizowanej formy) w określonych tematach. Wyraził wole spotkania  przedstawicieli Stowarzyszenia z Radą Sekcji i ułożenia listy 2-3 tematów, w których moglibyśmy podjąć wspólne działania. Na chwile obecna obiecał wsparcie eksperckie dla naszych kolegów uczestniczących w europejskiej komisji dialogu społecznego dla przemysłu papierniczego a także przekazał odpowiednie kontakty by taką pomoc uzyskać.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

 

Marek Ziarkowski