Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-03-02

Spotkanie z Sekretarzem Stanu - Stanisławem Szwedem

W dniu 2 marca 2016r.  członkowie zespołu KK ds. rozwoju przemysłu, spotkali się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z Sekretarz Stanu - Stanisławem Szwedem. Zespół KK ds. rozwoju przemysłu reprezentowali: Bogdan Szozda – przewodniczący zespołu, Krajowy Sekretariat Metalowców, Kazimierz Grajcarek – Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki, Zbigniew Majchrzak – Krajowy Sekretariat Budownictwa, Mirosław Miara -  Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego, Mirosław Nowicki – Krajowy Sekretariat Spożywców, Jarosław Lange – Region Wielkopolska, Krzysztof Dośla – Region Gdański. Ministerstwo reprezentowali: Sekretarz Stanu - Stanisław Szwed, Katarzyna Balsam – Naczelnik Wydziału Prawno Legislacyjnego i Układów Zbiorowych Pracy, Marek Waleśkiewicz – Dyrektor Departamentu Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Tematem spotkania był Dialog Społeczny, głownie koncentrowaliśmy się na zagadnieniach związanych z dialogiem wynikającym z negocjacji branżowych układów zbiorowych. Tym zagadnieniem zajmowałem się osobiście od początku prac zespołu KK ds. rozwoju przemysłu. W uchwale ostatniego KZD, dotyczącej rozwoju przemysłu, znalazł się materiał, który opracowałem i dotyczył właśnie dialogu społecznego związanego z negocjacjami układów branżowych. W tym temacie wysłałem również niedawno pismo do Prezydium KK z prośbą o utworzenie specjalnej komórki organizacyjnej, przy KK, która zajmowałaby się tematem Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy i innych porozumień branżowych. Spotkanie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dotyczyło również tematu porozumień branżowych, lecz w kontekście uruchomienia rozwiązań ustawowych, które spowodują zainteresowanie pracodawców negocjowaniem PUZP, oraz rozwiązań ustawowych powodujących tworzenia związków zawodowych pracodawców we wszystkich branżach. Sekretarz Stanu otrzymał ode mnie specjalne pismo napisane w związku z tym spotkaniem. Przedstawiłem Ministrowi, w miarę szeroko temat braku PUZP oraz sposoby i koncepcje rozwiązań ustawowych tego problemu. Wszyscy członkowie naszego zespołu przedstawili w uzupełnieniu, argumenty potwierdzające potrzebę działań  ustawowych w omawianym temacie.

Mam nadzieję, że działania legislacyjne będą w tym temacie podjęte a spotkanie nie zakończy się tylko, jak często to bywało, obiecankami.

Na koniec zaprosiłem przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do udziału w konferencji jaką w kwietniu w Niemczech, organizuje Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność. Konferencja będzie właśnie dotyczyć porozumień branżowych i będzie można poznać zdanie  przedstawicieli pracodawców niemieckim w sprawie porozumień branżowych.

 

 

Mirosław Miara