Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-02-15

Spotkanie z Tomem Grinterem z IndustriALL Global

W dniu 14 lutego 2017r. w siedzibie KSPCH NSZZ Solidarność, odbyło się spotkanie z przedstawicielem IndustriAll Global – Tomem Grinterem. W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący KSPCH – Mirosław Miara, Przewodnicząca NSZZ Solidarność w Stora Enso - Magda Jaworowska, jej zastępca Mariusz Bajer oraz Sandra Domagalska - KSPCH. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Toma, który chciał poznać działalność sekretariatu oraz wymienić się informacjami ze związkowcami ze Stora Enso. Tom zajmuję się współpracą z organizacjami związkowymi z przemysłu papierniczego oraz gumowego.  Jest jedną z osób pracujących w IndustriAll Global przy tworzeniu nowego porozumienia ramowego między związkami zawodowymi, a pracodawcą – Stora Enso. Porozumienie jest negocjowanie od ponad roku, jednak nie doszło do jego sfinalizowania z powodu sprzeciwu IndustriALL Global, który ze względu na zbyt niski standard treści porozumienia, nie zgodził się na jego podpisanie, pomimo zgody związkowców i pracodawców z firm Stora Enso w Szwecji, Finlandii i Niemiec. Tom miał okazję zapoznać się ze strukturą NSZZ „Solidarność’ i Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego oraz problemami z jakimi boryka się związek NSZZ „Solidarność”. Wraz z gośćmi ze Stora Enso, wymienił się informacjami na temat ich sytuacji, funkcjonowania oraz planów firmy. IndustriAll Global planuje zorganizować w 2017 r. kilka spotkań między innymi spotkanie związków zawodowych z branży przemysłu papierniczego w Budapeszcie, oraz kolejne w Polsce, niewykluczone jest także spotkanie przedstawicieli związków zawodowych  działających w Stora Enso  na całym świecie, które także mogłoby się odbyć w naszym kraju. Przy okazji kolejnej wizyty Toma w Warszawie zaplanowane jest zorganizowanie spotkania z przedstawicielami KSPCH NSZZ Solidarność z branży oponiarskiej.

Sandra Domagalska