Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2021-08-27

Spotkanie z Wicepremierem Jackiem Sasinem w sprawie koncernu multienergetycznego

W dniu 26 sierpnia 2021 r. w Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyło się spotkanie wicepremiera Jacka Sasina z przedstawicielami KSPCH oraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Tematem rozmów było połączenie spółek ORLEN, Lotos i PGNiG.

Podczas spotkania powołano zespół roboczy składający się z przedstawicieli ww. firm oraz związków zawodowych. 

Więcej na stronie ----> https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/koncern-multienergetyczny--spotkanie-z-przedstawicielami-strony-spolecznej