Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-03-04

Stanowisko Rady KSPPF NSZZ Solidarność w sprawie wprowadzenia Refundacyjnego Trybu Rozwojowego

STANOWISKO   Rada Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Farmaceutycznego NSZZ Solidarność  apeluje o jak najszybsze wprowadzenie RTR Plus, czyli Refundacyjnego Trybu Rozwojowego, którego celem jest zwiększenie produkcji leków w Polsce.  Nadmierna presja na obniżki cen krajowych leków prowadzi do spadku rentowności branży i zmniejszenia produkcji farmaceutyków w Polsce. Wytwarzający leki w naszym kraju nie są w stanie konkurować cenowo z azjatyckimi firmami, gdzie koszty produkcji są dużo niższe. W konsekwencji hamuje to rozwój przemysłu krajowego i uzależnia Polskę od dostaw leków z Azji. W 2015 r. resort zdrowia obniżył ceny leków produkowanych w Polsce o 22% w stosunku do 2010 r. i od tamtego czasu podczas kolejnych negocjacji wytwórcy są zmuszani do kolejnych obniżek. Jako przedstawiciele związków zawodowych z krajowych zakładów farmaceutycznych ostrzegamy, że problemy, z którymi boryka się branża odbiją się na sytuacji pracowników. Trudno dziś firmom zaoszczędzić na surowcach czy procesach technologicznych, a najłatwiej na wynagrodzeniach. Zmuszanie krajowych wytwórców  do kolejnych obniżek cen grozi zmniejszaniem wynagrodzeń zatrudnionym w tej branży pracownikom, a nawet zwolnieniami.  A to najprostsza droga do utraty kapitału, jakim są wysoko wykwalifikowani pracownicy branży farmaceutycznej. W zakładach farmaceutycznej zatrudnionych jest obecnie ponad 20 tysięcy osób, a pośrednio branża generuje 100 tysięcy miejsc pracy. Dlatego apelujemy o wdrożenie narzędzi, które pozwolą produkującym w Polsce leki zachować dotychczasowe ceny. Nie spowoduje to wzrostu wydatków NFZ, a zwiększy produkcję farmaceutyczną w Polsce. Wprowadzenie RTR Plus będzie skutkować nie tylko wzrostem gospodarczym Polski, ale także poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego. Epidemia koronawirua COVID- 19 pokazuje, że produkcja leków na miejscu zabezpiecza przed ich brakami w tak trudnych sytuacjach. Dlatego inne kraje UE robią wszystko, aby zwiększać u siebie produkcję leków, a to grozi odpływem kapitału i inwestorów z Polski. Mieliśmy nadzieję, że resorty zdrowia oraz przedsiębiorczości przygotują rozwiązania, które będą zachęcać  do produkcji leków w naszym kraju. Jednak cztery lata czekania na RTR to zbyt długo. Dlatego apelujemy o jak najszybsze działania i wprowadzenie RTR Plus.

Warszawa 02.03.2020r.