Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-06-17

Strategiczny pakiet zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa

W zabytkowych murach Muzeum Gazownictwa, na terenie kompleksu PGNiG przy ul. Kasprzaka 25 w Warszawie miało miejsce zdarzenie o niezwykłym znaczeniu dla wszystkich naszych pracowników. Uroczystość podpisania porozumienia w sprawie wprowadzenia strategicznego pakietu zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa odbyła się 17 czerwca o godzinie 12.00. Nowa strategia, struktura i system motywacyjny – to efekty dwóch i pół miesięcy pracy naszych zespołów w Jadwisinie.

Zarząd PGNIG reprezentowali: Prezes Zarządu ­–  Piotr Woźniak oraz Wiceprezesi: Janusz Kowalski, Waldemar Wójcik, Bogusław Marzec i Łukasz Kroplewski. Ze strony PSG obecni byli m.in.: Prezes Zarządu – Jarosław Wróbel, Wiceprezes – Adam Węgrzyn, Pełnomocnik ds. Relacji Społecznych – Jan Anysz, Dyrektor Biura Komunikacji ­– Marcin Szczudło, Rzecznik Prasowy ­-Artur Michniewicz oraz przedstawiciele organizacji związkowych, a także pracownicy zaangażowani w pracę Zespołów Strategicznych.

- Pakiet zmian strategicznych, wypracowaliśmy wspólnie – z udziałem pracowników i Strony Społecznej – powiedział Prezes Zarządu, Jarosław Wróbel. – Jako nowy Zarząd wiedzieliśmy jedno: dalsza redukcja kosztów bez stworzenia wizji przyszłości spółki zaprowadzi nas donikąd. Dlatego obraliśmy kierunek prorozwojowy. Postawiliśmy na dynamiczny rozwój z zachowaniem dyscypliny kosztowej. Dzięki takiemu podejściu udało się ochronić 1300 miejsc pracy.


Nowa koncepcja struktury Polskiej Spółki Gazownictwa opiera się na podziale administracyjnym kraju, w oparciu o 17 Zakładów Gazowniczych i 167 Gazowni. Łącznie powstanie 46 nowych jednostek terenowych.

- Mieliśmy świadomość, że nie da się przeprowadzić tak gigantycznych zmian bez wparcia Strony Społecznej – podkreślił Jarosław Wróbel. Piotr Woźniak, w uznaniu dla działań PSG przekazał na ręce Prezesa statuetkę „Pracodawca roku” – przyznaną GK PGNiG. To Państwo na niego zapracowali – powiedział.

- PSG jest absolutnym gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Odbudowujemy oparty na współpracy dialog, te doświadczenia wykorzystamy w innych spółkach Skarbu Państwa – powiedział Paweł Gruza, wiceminister Skarbu Państwa.

Na zakończenie I części spotkania głos zabrali czołowi przedstawiciele organizacji związkowych.

- Z dużym zadowoleniem przyjęliśmy propozycję Prezesa Wróbla – aby przyszłość spółki budować wspólnie: pracownicy z Zarządem – powiedział przewodniczący OZZ GNiG –  Dariusz Matuszewski.

- Do tej pory, aby zredukować koszty, nieustannie zmniejszało się liczbę pracowników. Ten niekorzystny kierunek został odwrócony. Dialog – okazał się konstruktywnym dialogiem – wypracowaliśmy konkretne propozycje: 150 milinów przeznaczonych na podwyżki dla pracowników – to nasz wspólny sukces powiedział Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Bogdan Stępiński.

Po uroczystości podpisania strategicznego pakietu zmian odbyła się konferencja prasowa.

W II części spotkania Nową strategię na lata 2016-2022 przedstawił Dyrektor Departamentu Strategii – Piotr Skrzyniarz. Powstała ona w oparciu o Zrównoważoną Kartę Wyników. Obrana metodyka ma charakter dynamiczny – pozwoli na bieżąco reagować tam, gdzie jest to potrzebne. Wolumen na poziomie ponad 79 mld m3, ponad 350 tys. nowych przyłączy, zwiększenie stopnia gazyfikacji kraju do ponad 60 procent – to cele, jakie stawia przed nami nowa strategia Spółki.

Z nowym systemem motywacyjnym zebrani mogli zapoznać się dzięki prezentacji Mirosława Wójcika – Kierownika Działu Administracji Personalnej i Sprawozdawczości. Cały system motywacyjny składa się z trzech elementów: świadczeń związanych z ochroną miejsc pracy, świadczeń finansowych i pozafinansowych.

Na zakończenie głos zabrał Adam Węgrzyn – wiceprezes Zarządu, dziękując wszystkim za podjęty trud, który doprowadził do osiągnięcia zamierzonego celu.  Zaprezentował równocześnie planowany sposób podejścia Zarządu PSG do realizacji operacyjnych projektów, dzięki któremu możliwe będzie zrealizowanie Strategii Spółki.
 

Z wynikami prac zespołów zadaniowych można będzie zapoznać się w najbliższym czasie. Już niebawem przekonamy się również o korzyściach dla pracowników, płynących z wprowadzenia nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.