Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-12-01

Światowa konferencja branży przemysłu papierniczego - Budapeszt

28 – 30 listopada w Budapeszcie odbyła się Światowa Konferencja Przemysłu Celulozowo-Papierniczego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu państw z całego świata. Obecni byli przedstawiciele Argentyny, Australii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Finlandii, Indonezji, Japonii, Kanady, Norwegii, Szwecji, Turcji, Urugwaju, USA. Europę reprezentowali przedstawiciele z Węgier, Anglii, Hiszpanii, Francji, Polski, Portugalii, Szwajcarii. Przedstawiono największe wyzwania dla branży papierniczej i dla Związków zawodowych. Sytuacja branży w poszczególnych państwach jest różna. Kraje Europejskie radzą sobie z takimi wyzwaniami jak wymagania klimatyczne czy rosnące ceny surowców. Inwestują w nowe linie produkcyjne czy nowe maszyny papiernicze. Z wypowiedzi Związkowców z Ameryki Południowej wynikało jasno że przedstawiciele firm nastawieni są wyłącznie na maksymalizację zysków, brak jest modernizacji, nie są przestrzegane przepisy BHP. Stosują różne standardy etyczne w różnych krajach. Bardzo często nie są przestrzegane podstawowe prawa. Związkowcy z Kolumbii w swoim wystąpieniu podkreślali że w dzisiejszych czasach za działalność związkową w ich kraju zginęło ok.100 osób. Zwrócili się również do władz Industriall Global o pomoc i wsparcie w swojej codziennej działalności. Ich Kraj jest skorumpowany a związki Zawodowe nie mają żadnego wsparcia od strony rządowej. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele Argentyny ,Brazylii i Chille. Były to mocne wystąpienia, jednak niektórzy przedstawiciele bogatej i poprawnie politycznej Europy jakby nie chcieli przyjąć do wiadomości tych faktów. Takie spotkanie Związkowców z całego świata daje obraz z jakimi problemami borykają się Związkowcy z poszczególnych państw. Kolejny głos w sprawie który dominował to brak osób do pracy i nie jest to tylko problem Europy. Jako najważniejsze wyzwania dla Związku wymieniono, budowanie siły związku, BHP, polityka klimatyczna i rewolucja przemysłowa 4-0. Sprawa BHP była mocno akcentowana bo branża papiernicza należy do tych które przodują w ilościach wypadków czy też potencjalnych zdarzeniach wypadkowych. W ostatnim dniu Konferencji wykonano wspólne zdjęcie wszystkich uczestników. Składam podziękowania dla Pani Sandry Domagalskiej z KSPCH która podjęła się trudnego zadania tłumaczenia całej konferencji.

Zbigniew Lisewski

12