Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2024-05-07

Szkolenie dla negocjatorów umów/porozumień o funkcjonowaniu ERZ

W dniach 23-25 kwietnia, w Maladze, ETUI zorganizowało szkolenie dla negocjatorów umów/porozumień o funkcjonowaniu europejskich rad zakładowych. Przedstawicielem KSPCH na szkoleniu był Konrad Łukomski z AstraZeneca.

Dedykowane szkolenie zaczęło się od wprowadzenia w tematykę negocjacji z prezentacją określonych taktyk, technik oraz wybranych aspektów psychologicznych w trakcie trwania tego procesu. Była to świetna okazja do nawiązania relacji pomiędzy uczestnikami kursu oraz wymiany dotychczasowych doświadczeń oraz spostrzeżeń. Grupa uczestników szkolenia była złożona z bardzo różnorodnych osób pod względem pełnionej roli związkowej, jak także branż i wielkości organizacji w której pracują, co stanowiło wartość dodaną dla całego wydarzenia i pozwoliło unaocznić fakt zróżnicowania Europy w której żyjemy i funkcjonujemy społecznie i zawodowo. Warsztaty były bardzo dobrze zorganizowane i przeprowadzone w profesjonalny sposób, z uwzględnieniem różnych potrzeb uczestników. Nie zabrakło także elementów praktycznych, ćwiczeń z wykorzystaniem scenariuszy oraz interakcji, w których uczestnicy kursu mogli sprawdzić swoje umiejętności negocjacyjne. Dzień trzeci był poświęcony ćwiczeniu dotyczącym stworzeniu umowy idealnej dotyczącej działania Europejskiej Rady Zakładowej oraz określeniu niezbędnych elementów, które wpływają na jej realne oddziaływanie w miejscu pracy.