Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-05-13

Szkolenie "Patologie w miejscu pracy"

 W dniach 11-13 maja br. w Ustroniu Morskim odbyło się szkolenie organizowane przez Dział Szkoleń Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Uczestnikami szkolenia byli członkowie Krajowego Sekretariatu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Szkolenie obejmowało :

  • Mobbing w miejscu pracy
  • Dyskryminacja w miejscu pracy
  • Stres w miejscu pracy
  • Wypalenie zawodowe
  • Rola NSZZ Solidarność w zwalczaniu patologii w miejscu pracy

Trenerem całego cyklu szkoleniowego była Mariola Kościńska z KK NSZZ Solidarność.

Podczas zajęć szkoleniowych uczestnicy oprócz słuchania wykładu i krótkich rzeczowych dyskusji mieli możliwość rozwiązywania kilku interesujących testów.

Podsumowując każdy wypowiadał swoje zadowolenie z możliwości wzięcia udziału w tym szkoleniu stwierdzając, że był to czas pożyteczny, owocny i miły, a technika szkoleniowca Kol. Maryli jest znakomita.

 Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał Certyfikat poświadczający odbyte szkolenie w/w tematach.

Spotkaliśmy się jako przedstawiciele różnych branż, przyjechaliśmy z różnych miast, ale łączą nas bardzo podobne problemy w pracy związkowej.