Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2019-06-04

Walne zebranie delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego

W Ciechanowie w dniach 30-31maj odbyło się Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Papierniczego. Gospodarzem spotkania był Piotr Kurowski Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ ”Solidarność” Sofidel Poland Sp.z o.o.

Firma Sofidel prowadzi działalność w branży Opakowania papierowe i tekturowe. Jej siedziba znajduje się w miejscowości Ciechanów w województwie Mazowieckim.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci z następujących Komisji Zakładowych: Sofidel Poland, DS.Smith Kielce, Eurobox Przesiadłów, Metsa Tissue Krapkopwice,  Mondi Świecie, Stora Enso Ostrołęka, IP-Kwidzyn, Schumacher Grudziądz, Schumacher Poledno.

W pierwszym dniu spotkania przeprowadzono szkolenie  na temat rozwoju Związku. Prowadzącym szkolenie był Mariusz Skrzypek z Centrum Organizacji Związków Zawodowych.

W drugim dniu spotkania Przewodniczący Sekretariatu Przemysłu Chemicznego Mirosław Miara przedstawił sytuacje w Sekretariacie i mówił o Układach Zbiorowych Pracy.

Poinformował, że w dniach 16-17 maja 2019 r. podczas obrad Komitetu Wykonawczego IndustriALL Europa przekazano jego członkom informację o kampanii jaką przygotowuje ta europejska centrala związkowa, zrzeszająca związki zawodowe z branży chemicznej, metalowej, górniczej oraz przemysłu lekkiego. Kampania ma dotyczyć Układów Zbiorowych.

Kampania będzie przeprowadzona we  wrześniu i ma być także skierowana do nowo wybranych posłów  do Parlamentu Europejskiego. IndustriALL Europa chce pokazać problem Układów Zbiorowych na poziomie Europy, aby nastąpiła zmiana narracji. W latach kryzysu elity europejskie twierdziły,że Układy Zbiorowe i wszelkie uprawnienia pracownicze są przeszkodą w rozwoju gospodarczym. Trzeba zrobić wszystko aby taki przekaz zmienić, docenić rolę dialogu społecznego w firmach i branżach. Po wystąpieniu Przewodniczącego Sekretariatu poszczególni delegaci zrelacjonowali aktualną sytuację w swoich zakładach Pracy. Omówiono negocjacje płacowe, plany i zamierzenia na najbliższy rok.