Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-03-23

Walne Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność GAZ SYSTEM

W dniach 19-21.03.2018 na Poznańskiej Malcie odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na kadencję 2018-2022. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście min: Bolesław Potyrała   (KS GNiG) ,  Jarosław Lange ( Region Wlkp.),Patryk Trząsalski ( Region Wlkp.),Mirosław Miara (SPCH), Paulin Jurkiewicz,  Sławomir Bunkowski  ( Polskie LNG), Jerzy Gawęda, Andrzej Dymel, Łukasz Jawornik z Kopalni Soli „Solino”.

 

W zebraniu udział wzieło 38 delegatów, którzy w wyniku głosowań dokonali wyboru Przewodniczącego Komisji Zakładowej, członków Komisji Zakładowej, Zakładowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów do Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

W wyniku przeprowadzonych wyborów władze związkowe stanowią:

 

KOMISJA ZAKŁADOWA w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

 

Centrala – Zakrzewski Przemysław

Gdański – Kaczorowski Henryk

Poznań – Chaciński Dariusz, Lewandowski Bartosz, Łusiewicz Piotr, Śron Wojciech

Rembelszczyzna – Sobkiewicz Dariusz, Tyszko Jarosław

Świerklany – Moś Krzysztof, Wasela Artur

Tarnów – Klepak Dariusz, Korneluk Marian, Labok Zbigniew, Osada Witold

Wrocław – Krupa Michał

 

Prezydium Komisji Zakładowej w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

 1. Łusiewicz Piotr – Przewodniczący
 2. Korneluk Marian – Wiceprzewodniczący
 3. Krupa Michał – Sekretarz
 4. Śron Wojciech – Skarbnik
 5. Moś Krzysztof
 6. Kaczorowski Henryk
 7. Tyszko Jarosław
 8. Zakrzewski Przemysław

 

KOMISJA REWIZYJNA w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

Centrala – Wodziński Marcin

Gdańsk – Miczewski Robert

Poznań – Kaniewski Adam

Rembelszczyzna – Żbikowska Wiesława

Świerklany – Grise Patryk

Tarnów – Karaś Wojciech

Wrocław – Wdowczyk Dariusz

 

Prezydium Komisji Rewizyjnej w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.:

1.            Karaś Wojciech – Przewodniczący

2.            Żbikowska Wiesława – Wiceprzewodnicząca

3.            Wdowczyk Dariusz – Sekretarz

 

Delegaci do Krajowej Sekcji Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”:

 1. Dąbek Janusz
 2. Klatka Witold
 3. Korneluk Marian
 4. Krupa Michał
 5. Łusiewicz Piotr
 6. Moś Krzysztof
 7. Sobkiewicz Dariusz
 8. Śron Wojciech
 9. Tyszko Jarosław

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy!