Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-06-15

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność

W dniu 15 czerwca 2015 r. w Hotelu Podkowa w Płocku, odbyło się Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego NSZZ Solidarność. Z uwagi na fakt, iż kilka miesięcy temu, Zbigniew Cegliński Przewodniczący Rady Sekcji w związku z odejściem na emeryturę, przestał pełnić funkcję Przewodniczącego SK PN, zwołano Walne Zebranie Delegatów w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Gośćmi WZD SKPN byli: Wiceprzewodniczący Komisji Krajowej ( ds. struktur branżowych) - Bogdan Kubiak, Przewodniczący SPCH - Miara Mirosław, Przewodniczący Regionu Płockiego - Jerzy Obrębski.

Na początku obrad Prezydium Sekcji wręczyło kwiaty odchodzącemu Przewodniczącemu i podziękowało za współpracę. Zbigniew Cegliński w swoim wystąpieniu również wszystkim podziękował za współpracę w Sekcji jak również w Sekretariacie Przemysłu Chemicznego. Po przeprowadzeniu punktów proceduralnych WZD, przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady  Sekcji. Zgłoszono jednego kandydata, który praktycznie jednomyślnie (po za jednym głosem) został wybrany. Przewodniczącym Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Naftowego został - Henryk Kleczkowski, który jest obecnie również Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej w PKN Orlen.

Henryk Kleczkowski, to od wielu lat lider związkowy w PKN Orlen, jak również w Sekcji Krajowej, do tej pory był również w obecnej kadencji członkiem Komisji Rewizyjnej w SPCH. Po objęciu funkcji Przewodniczącego Sekcji Krajowej, zgodnie ze Statutem, zostanie automatycznie również członkiem Rady Sekretariatu Przemysłu Chemicznego (po złożeniu rezygnacji z członka KR).

Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Rady Sekcji, przystąpiono do wyborów uzupełniających członka Rady Sekcji. Na to stanowisko zgłoszono i wybrano - Zbigniewa Ceglińskiego, który owszem odszedł na emeryturę, ale zadeklarował chęć uczestniczenia w pracach Sekcji, deklaracja ta jak widać po wyborze została przez wszystkich zaakceptowana.

Podczas obrad zaproszeni goście, mieli możliwość zabrania głosu i udziału w dyskusji. Wiceprzewodniczący KK - Bogdan Kubiak w swoim wystąpieniu szczegółowo omawiał zbliżające się obchody XXXV rocznicy powstania NSZZ Solidarność. Przewodniczący SPCH - Miara Mirosław, poruszył temat koniecznych zmian w Statucie a Przewodniczący Regionu Płockiego - Jerzy Obrębski przedstawił program obchodów jubileuszowych na terenie Regionu. Przedstawiciele poszczególnych firm wchodzących w skład SKPN, przedstawili sytuacje w swoich firmach. Na zakończenie obrad Delegaci WZD SKPN, przegłosowali apel w którym zwracają się do wszystkich członków związku o wzmożoną działalność w temacie pozyskiwania członków związku.

Przewodniczący Rady SPCH NSZZ Solidarność

Miara Mirosław