Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-11

Warta przy grobie Bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Kilka lat temu Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” podjął decyzję, że to właśnie nasi członkowie będą pełnić wartę – służbę przy grobie Patrona Związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dlatego też, każdego dnia i każdej nocy, niezależnie od pogody, przy grobie bł. ks. Jerzego na warszawskim Żoliborzu pełnią wartę delegacje z różnych stron Polski.

W tym roku po raz kolejny, w dniach 9-10 kwietnia, tą zaszczytną 24-godzinną służbę pełniła Krajowa Sekcja Przemysłu Naftowego NSZZ „Solidarność”. W warcie wzięli udział związkowcy z pięciu organizacji związkowych: LOTOS Terminale (Czechowice – Dziedzice), ORLEN Południe (Trzebinia), OLPP (Boronów), PKN ORLEN S.A. oraz PERN S.A. (Płock).

Udział w warcie jest niezwykłym przeżyciem, szczególnie w porze nocnej gdzie w spokoju można zatopić się w modlitewnych rozmyślaniach dając świadectwo wiary. Korzystając ze sposobności modliliśmy się za siebie, za nasz Związek, za członków i ich rodziny.