Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2018-05-25

WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Chemicznego

W dniach 24-25 maja 2018 r. w Sękocinie k/Warszawy odbywa się WZD Krajowej Sekcji

Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność.

Pierwszego dnia obrad delegaci wybrali przewodniczącego, którym został – Sławomir Bezara oraz członków Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Kongres KSPCH.

Gośćmi WZD pierwszego dnia byli : Radosław Mechliński – członek Krajowej Komisji Wyborczej, Mirosław Miara – Przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność.

Wszystkie Walne Zebrania Delegatów Krajowych Sekcji zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność za nami. Sześć Krajowych Sekcji z KSPCH na swoich WZD wybrało delegatów ( razem - 56  osób) na Kongres Sekretariatu, który odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2018 r. w Warszawie.