Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2016-11-14

XVII Spotkanie Partnerów Społecznych Branży Szklarskiej - Jodłowa 2016

W dniach 08-09 listopada 2016r. w  „Jodłowym Dworze” w Jodłowej, odbyło się  XVII Spotkanie Partnerów Społecznych Branży Szklarskiej.

Stronę pracodawców reprezentowali:

Jan Świątek – Prezes Związku Pracodawców „Polskie Szkło”; Piotr Kardaś - Sekretarz Związku Pracodawców „Polskie Szkło”; Aneta Szymańska Jankowicz – Durektor ds. Personalnych Saint-Gobain, Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej;  Anna Bodziachowska – Menadżer Zasobów Ludzkich, Stolzle Częstochowa Sp. z o.o.

Stronę związkową reprezentowali:

Bogdan Pałącarz – przewodniczący federacji ZZPChSiC; Mirosław Jakubowicz – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Szkło; oraz inni koledzy związkowcy z OPZZ z firm w Żorach Krośnie, Dąbrowie Górniczej.

Augustyn Stachowicz – przewodniczący Związku zawodowego KONTRA 2000 w Pilkington Polska, Sandomierz.

Mirosław Miara – przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność; Łukasz Cieśla i Marcin Miedziński – NSZZ Solidarność z Huty Szkła Stolzle w Częstochowie. NSZZ Solidarność mieli jeszcze reprezentować koledzy z O-I Produkcja Polska S.A., Jarosław, ale nie przyjechali.

Na dzień dzisiejszy w naszym Sekretariacie to póki co jedyna branża, która ma działający od lat, zapisany w porozumieniu - dialog społeczny ze związkiem pracodawców i mnie osobiście dziwi dlaczego jest takie słabe zainteresowanie udziałem w obradach naszych kolegów z firm z branży szklarskiej.

Program obrad przebiegał następująco: w pierwszym punkcie omówiono sytuacje w przemyśle szklarskim w Polsce i w Europie. Sekretarz Związku Pracodawców „Polskie Szkło” przedstawił obszerną prezentację na ten temat. W następnym punkcie Mirosław Miara – przewodniczący KSPCH NSZZ Solidarność omówił obszernie temat Ponadzakładowych Układów Zbiorowych Pracy, Porozumień Branżowych. Omówiłem stan aktualny i zaproponowałem pewne rozwiązania, między innymi podpisanie w branży szklarskiej porozumienia branżowego w którym byłoby tylko kilka punktów np. płaca minimalna w branży, wynagrodzenie za pracę w niedzielę, czy warunki zatrudniania pracowników tymczasowych. Do spotkania wiosennego, uczestnicy mają przesyłać mi propozycje takich punktów.

Mirosław Jakubowicz – przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Szkło, omówił problem stanowisk szczególnych w przemyśle szklarskim i przedstawił prezentację. Omówił również zagadnienie zatytułowane 50+ w branży szklarskiej i przedstawił prezentacje w tym temacie.

Uczestnicy obrad uzgodnili również tematy na Podzespół Branży Szklarskiej, który odbędzie się najprawdopodobniej w grudniu, tradycyjnie w Centrum Dialogu w Warszawie.

Na zakończenie podpisaliśmy Aneks do „Porozumienia ramowego w sprawie dialogu autonomicznego w branży szklarskiej”. Aneks zawiera przyjęcie jako strony Porozumienia nowych partnerów tj. Federację ZZ szkło oraz ZZ Kontra 2000.

Osobiście uważam, że tego typu spotkania są potrzebne, natomiast na ile one mogą być efektywne, zależy to również między innymi od nas związkowców i od naszego zaangażowania a tym niestety nie możemy się póki co zbytnio pochwalić. Mam nadzieję, że na spotkaniu wiosennym, będzie lepsza nasza frekwencja i aktywność.

 

Mirosław Miara