Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2020-06-15

Zakończył się strajk w International Paper. Uzgodniono warunki podwyżek dla pracowników

Po piątkowych, wielogodzinnych rozmowach, pracownicy IP Kwidzyn zakończyli strajk. Tym samym rozpoczęło się powolne uruchamianie zakładu. Podpisane porozumienie gwarantuje podwyżkę wynagrodzenia w wysokości 3,1 % (od 1 czerwca 2020 r.) oraz 150 zł brutto. Pracownicy otrzymają również jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł brutto.

- Chcieliśmy dużo więcej – przyznaje Marek Ziarkowski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” IP Kwidzyn. - Osiągnęliśmy jednak najlepsze możliwe porozumienie.

Strajkujący zaskoczeni działaniem zarząd IP

Związkowcy cieszą się przede wszystkim z tego, ze strajk został zakończony. Podkreślają, że sam w sobie nigdy nie był celem ich działań i nie musiało do niego dojść.

- W zasadzie nie powinno dojść do takiej sytuacji i jesteśmy zdziwieni jak daleko posunął się pracodawca – mówi Marek Kordowski, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników IP Kwidzyn. - Rzadko dochodzi przecież do zatrzymania takiej firmy jak IP. Gdy zaczęło się odstawianie kolejnych maszyn do końca liczyliśmy jednak, że pracodawca siądzie z nami do rozmów.

Do porozumienia jednak nie doszło, a kwidzyńska fabryka International Paper została zatrzymana.

- Naprawdę byliśmy zaskoczeni tym, że pracodawca nie podjął żadnych prób porozumienia, ani po ogłoszeniu referendum, ani po ogłoszeniu strajku. Nie podjęto żadnych prób, aby nie dopuścić do tak trudnej i kosztowanej dla wszystkich decyzji – mówi Marek Ziarkowski z NSZZ „Solidarność” IP Kwidzyn.

Rozmowy o podwyżkach trwają od października

Przypomnijmy, że rozmowy o corocznych podwyżkach wynagrodzeń w kwidzyńskim zakładzie IP trwają od października ubiegłego roku. Po fiasku początkowych negocjacji od stycznia tego roku weszli z pracodawcą w spór zbiorowy. Związkowcy oczekiwali podwyżki wynagrodzeń w wysokości 415 zł brutto dla każdego pracownika, natomiast pracodawca oferował kwotę 206 zł. Prowadzone mediacje nie prowadziły do porozumienia, więc przed bramą kwidzyńskiego zakładu przeprowadzono akcję protestacyjną. Uczestniczyło w niej około 400 związkowców z trzech organizacji działających w IP Kwidzyn: Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników IP Kwidzyn oraz Związku Inżynierów i Techników IP Kwidzyn. Podczas ostatniego spotkania negocjacyjnego pracownicy oczekiwali 380 zł podwyżki, natomiast pracodawca oferował podwyżkę o 5,2 % czyli 251 zł. Do porozumienia jednak nie doszło, a związkowcy rozpoczęli przygotowania do przeprowadzenia referendum strajkowego (17-20 marca 2020 r.). Jak się okazało pracownicy w 85 procentach opowiedzieli się za strajkiem. Jak dodają związkowcy w międzyczasie pracodawca poinformował także, że z uwagi na nową sytuację i panującą pandemię jest skłonny do podwyżki o 4 % czyli niecałe 200 zł. Ta propozycja została jednak odrzucona przez związki zawodowe.

Piątkowe negocjacje toczyły się przez 12 godzin

Po rozpoczęciu strajku protestujący próbowali spotkać się z pracodawcą we środę (11 czerwca 2020 r.), jednak ich prośby pozostały wówczas bez odzewu. Dzień później o spotkanie poprosił Komitet Strajkowy i wówczas wyznaczono termin na piątek, 12 czerwca. Rozmowy rozpoczęły się o godz. 10. i z jedną przerwą trwały do 22.30. Dopiero wówczas osiągnięto porozumienie, które zakończyło akcję strajkową na terenie zakładu. Od tego momentu zaczęło się również powolne uruchamianie produkcji firmy.

 

- Pracownicy stanęli na wysokości zadania. Pokazaliśmy również zarządowi, że możemy się zjednoczyć i dbamy przede wszystkim o dobro naszej firmy. Pomimo ogłoszenia strajku pracownicy zadbali bowiem o dobre odstawienie zakładu – mówi M. Kordowski.

Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników IP Kwidzyn podkreśla duży wysiłek pracowników, którzy musieli unieść ciężar strajku i mieć odwagę, żeby podjąć się tych działań.

- Wysiłek był wręcz dramatyczny, bo decyzja o strajku zawsze jest trudna. Mam jednak nadzieję, że w przyszłości nie będziemy już musieli podejmować takich decyzji – mówi M. Kordowski.

 

Uzgodniono podwyżki dla pracowników

Zgodnie z podpisanym porozumieniem od 1 czerwca 2020 r. wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 3,1 %, a następnie do tej kwoty dodane zostanie 150 zł brutto. Od 1 marca 2020 r. wzrost wynagrodzeń wyniesie natomiast 4 %, przy czym podział odbędzie się zgodnie z regułami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy IP Kwidzyn. Do tego pracodawca wypłaci również pracownikom jednorazowy dodatek w wysokości 500 zł brutto, który wypłacony zostanie wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2020 r. Warto również dodać, że wywalczone podwyżki nie zostaną przyznane pracownikom którym w dniu zawarcia porozumienia rozwiązano umowę o pracę, pozostają na wypowiedzeniu lub mają podpisane porozumienie w sprawie rozwiązania stosunku pracy.

https://kwidzyn.naszemiasto.pl/kwidzyn-zakonczyl-sie-strajk-w-international-paper/ar/c3-7754403?fbclid=IwAR2x1MSEbv-NX5IUROOVKxODktFr91wBcY8z6Ool_LY5L9ebtLzlEEjeKmE