Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-05-31

Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”

W dniu 30 maja 2017 roku w Warszawie  odbyło się Zgromadzenie Fundatorów Fundacji Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo”. Obrady odbyły się w Polfie Warszawa S.A.

Przypomnę, że Fundacja Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego „Faveo” powołana została w sierpniu 2007 a jej fundatorami są:

QFC   Qualifizierungsförderwerk Chemie GmbH z siedzibą w Halle/Niemcy www.qfc.de

1Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność" 

LogoFederacji Związków Zawodowych Przemysłu Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego

Misją Fundacji są działania na rzecz szerokiego społecznego dialogu w tematach ważnych dla świata pracy i nauki. Inicjowanym przedsięwzięciom towarzyszy edukacja międzykulturowa, propagowana wśród różnych grup społecznych. Dla młodzieży Fundacja oferuje projekty wspierające międzykulturowe kompetencje (nauka języków obcych, treningi interkulturowe, seminaria zagraniczne pokazujące inne sposoby życia i pracy) oraz społeczne umiejętności.

Jednym z zadań, jakie Fundacja przed sobą stawia, jest opracowywanie i testowanie koncepcji zbliżania i transparentności systemów kształcenia w Europie. Praca Fundacji zorganizowana jest w formie projektów, na które pozyskiwane są środki krajowe i europejskie. Z racji partnerstwa, jakie doprowadziło do utworzenia Fundacji „Faveo”, jej przedsięwzięcia koncentrują się na obszarze Polski i Niemiec.

Podczas obrad w siedzibie Krajowego Sekretariatu Przemysłu Chemicznego NSZZ Solidarność Fundatorzy „Faveo” przyjęli bilans finansowy Fundacji za rok 2016 oraz udzielili absolutorium Zarządowi. Następnie  dyskutowaliśmy nad przyszłością Fundacji. Działalność Faveo głównie opierała się na projektach Unii Europejskiej o które jest coraz trudniej. Kończą się również możliwości pomocy finansowej głównego fundatora czyli QFC, ta organizacja stworzona przez niemieckie związki zawodowe IG BCE, również boryka się z trudnościami finansowymi.

Musimy wspólnie pomyśleć jak pomóc Fundacji Faveo, którą można powiedzieć stworzyliśmy i powinniśmy się postarać, żeby nie musiała zamknąć swojej działalności a służyła również naszym członkom.

Przedstawiciele KSPCH, QFC oraz Faveo, spotkali się również z członkiem Zarządu Polfy Warszawa S.A. – Krzysztofem Raczyńskim, który podczas prezentacji, zapoznał uczestników z historią Polfy Warszawa, jej osiągnięciami i przyszłością, oraz zaprezentował całą Grupę Polphama S.A. w której znajduje się Polfa Warszawa S.A.

Po obiedzie w stołówce zakładowej, zaprosiliśmy gości z QFC i Faveo do Muzeum Fryderyka Chopina oraz na zwiedzanie Warszawy tzw. „Szlakiem F. Chopina”. Spacer zakończył się na warszawskiej „Starówce”, a potem kolacja w restauracji „Honoratka”, gdzie ponoć bywał F. Chopin i w której właśnie jemu, poświęcona jest malutka wystawa.

Podczas kolacji, goście bardzo miło wspominali pobyt w Warszawie, dziękując za obrady w Polfie Warszawa i za cały program pobytu.

 

Mirosław Miara