Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2015-12-21

Zmiany w PKN ORLEN

Krajowy potentat naftowy – PKN ORLEN – doczekał się zmiany prezesa: Dariusza Krawca zastąpił Wojciech Jasiński. Henryk Kleczkowski, przewodniczący „S” w Orlenie mówi: - Nie przeszkadza nam to, że pan Jasiński to polityk. Pochodzi z Płocka i dajemy mu duży kredyt zaufania - oczekujemy na pierwsze spotkanie. Przedstawimy mu jakie mamy priorytety, sprawy do załatwienia w Orlenie i Grupie Kapitałowej. Większość z nich zna, bo mówiliśmy o nich w trakcie kampanii wyborczej. Jak to się mówi, po czynach ich poznacie. Spór zbiorowy zawiesiliśmy do 13 stycznia, bo na razie nie ma z kim rozmawiać.

Wojciech Jasiński to długoletni polityk i poseł PiS, a także były minister skarbu państwa. Pięć kadencji spędził w Sejmie jako poseł. W rządzie Jarosława Kaczyńskiego (2006-2007) opowiadał m.in. za prywatyzacją spółek poprzez giełdę, był przeciwko sprzedaży GPW inwestorowi branżowemu. Podkreśla, że jest dumny z tego, iż jako szef resortu skarbu państwa był nazywany "hamulcowym prywatyzacji" przez tych, którzy – jak dodaje - "chcieli zarobić na prywatyzacji".

Przed zmianami kadrowymi, bo 9 grudnia br. przewodniczący dwóch największych związków zawodowych działających w PKN Orlen, MZZPRC i NSZZ Solidarność, napisali do prezesa Krawca list, w którym informują, że tworzą Wspólną Reprezentację Związkową i przedstawili żądania odstąpienia od stosowania praktyki wprowadzania do treści umów o pracę nazewnictwa stanowisk odbiegającego od przewidzianych w Układzie i Księdze Opisów Stanowisk Pracy, odstąpienia od stosowania Arkusza Komunikacyjnego w sprawie przyznawania premii w Miesięcznym Systemie Premiowania, w tym stosowania w ramach miesięcznego systemu premiowania innych kryteriów niż przewidziane w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy oraz podjęcia przez pracodawcę pisemnego zobowiązania do stosowania procedury wspólnej wykładni postanowień ZUZP, każdorazowo przed wdrożeniem i stosowaniem w spółce wewnętrznych regulacji, zarządzeń i praktyk, które kształtują prawa i obowiązki pracowników oraz związków zawodowych w sposób, który może budzić wątpliwości w zakresie zgodności z postanowieniami tego układu.