Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Przewodniczący: Bolesław Potyrała

Dane kontaktowe:
38-400 Krosno, ul. Łukasiewicza 93, budynek II/3
tel. 13 42 53 342 oraz 13 42 53 347
kom. 601 852 462

boleslaw.potyrala|exalo.pl| |boleslaw.potyrala|exalo.pl

www.solidarnosc.skgnig.org.pl