Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

Krajowa Sekcja Ceramików i Szklarzy

Przewodniczący: Ireneusz Besser

Dane kontaktowe:
ZPS "Karolina" sp. z o.o. 
58-140 Jaworzyna Śl., Pl.Wolności 4 
tel. 74 858 82 12, 603 238 632

Ireekb|wp.pl| |Ireekb|wp.pl