Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ "Solidarność"

2017-04-05

3-5 kwietnia - Posiedzenie Rady KSPCH oraz spotkanie ze Słowakami - Świnoujście

 

PROGRAM OBRAD RADY KSPCH NSZZ SOLIDARNOŚĆ

3-05.04.2017 r. Świnoujście

 

 

3.04 - poniedziałek

 godz.12.00 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie

          14.00 Obiad

          15.00 Obrady ( wspólne posiedzenie Rady KSPCH oraz kolegów z ECHOZ - Słowacja)

          16.30 Przerwa kawowa

          17.00 dalszy ciąg obrad

          19.00 uroczysta kolacja

 

4.04 - wtorek

godz. 8.00 śniadanie

           9.00 wyjazd do  gazoportu

           9.30 zwiedzanie gazoportu

         14.00 obiad

         15.00 zwiedzanie Świnoujścia i okolic z przewodnikiem

         19.00 kolacja

 

5.04 - środa

godz. 8.00 śniadanie ( po śniadaniu wyjazd kolegów ze Słowacji )

          8.30 obrady Rady KSPCH

1.    Przyjęcie porządku obrad

2.    Wybór przewodniczącego obrad

3.    Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady

4.    Przyjęcie wykonania budżetu za 2016 rok, oraz preliminarza na 2017 rok, uchwały

5.    Informacja Przewodniczącego SPCH NSZZ  Solidarność z działalności w okresie od  9 grudnia 2016 do 3 kwietnia 2017, informacja z obrad KK

6.    Informacja o sytuacji w poszczególnych  Sekcjach Krajowych

7.    Ewentualne projekty uchwał i głosowania   

8.    Wolne wnioski        

 

11.00 zakończenie obrad, ewentualny posiłek ( lunch), wyjazd uczestników